Opinnäytetyö: Rikos- ja päihdetaustaisen ihmisen matka vertaisohjaajaksi

Maija-Liisa Leväniemen tuore opinnäytetyö käsittelee kahden rikos- ja päihdetaustaisen Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaisohjaajan elämäntarinoita, tarkoituksena nostaa niistä esiin kohtia, jotka ovat tukeneet henkilöitä matkalla vertaisohjaajiksi.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rikos- ja päihdetaustaisten ihmisten kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi ja sitä kautta vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten ihmisten osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa.

Tutkimus toteutettiin narratiivisen haastattelun keinoin. Haastattelut toteutettiin Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa vuoden 2020 alussa

– Sain inspiraation tähän opinnäytetyöhön ollessani harjoittelussa Kriminaalihuollon tukisäätiön Redis-päiväkeskuksessa. Vaikutuin suuresti, kun näin millaista tukea rikos- ja päihdetaustainen työntekijä voi vertaisuuden kautta tarjota ihmiselle, joka elää sitä todellisuutta, joka on vertaiselle itselleenkin tuttu joko omien tai läheisten kokemusten kautta, sanoo Leväniemi opinnäytetyöntä johdantokappaleessa.

Vertaisohjaajien elämäntarinat ovat uniikkeja siinä missä jokainen elämäntarina on ainutlaatuinen. Opinnäytetyön tulokset kuitenkin osoittavat, että elämäntarinoissa on yhdistäviä piirteitä niin kokemuspohjan kertymisessä kuin rikollisuudesta irtautumisessa ja rikostaustaiseksi vertaisohjaajaksi hakeutumisessa.

Opinnäytetyön voi ladata tästä.