Vankien lapsia koskevat suositukset nyt myös suomen kielellä

 

 

 

 

Euroopan neuvosto on laatinut kaikille 47 jäsenmaalleen suositukset siitä, miten vankien lapsille taataan samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin kaikille muillekin lapsille. Children of Prisoners Europe -järjestö julkaisi suosituksesta lapsiystävällisen version, ja nyt nämä lapsiystävälliset suositukset ovat ilmestyneet myös suomen kielellä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on käännättänyt suositukset englannista suomeksi, ja lasten vertaisryhmissä on varmistettu, että suomennos on lapsille ymmärrettävä. Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapselle oikeuden tietoon ja oman mielipiteen ilmaisuun.

– Vanhemman vankeus vaikuttaa lapsen elämään hyvin voimakkaasti, joten on keskeistä, että lapsi voi saada siihen liittyvää tietoa tavalla, jonka hän ymmärtää. Vankilassa esimerkiksi säännöt ovat erilaisia kuin muualla yhteiskunnassa. Jotta lapsi voisi noudattaa vierailullaan sääntöjä ja toisaalta tietäsi, mitä hänen vanhemmaltaan vankilassa edellytetään, on lapselle annettava tietoa, jonka hän pystyy ymmärtämään, sanoo edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja Anastasia Lapintie Kriminaalihuollon tukisäätiöstä

– Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapselle oikeuden tietoon ja oman mielipiteen ilmaisuun. Tieto on olennaista, jotta voi muodostaa mielipiteen ja ilmaista sen, Lapintie muistuttaa.

Käytännön ohjeet vankien lasten kanssa toimiville

Suositukset sisältävät kaikille vankien lasten asioista päättäville tai heidän kanssaan työskenteleville käytännölliset ohjeet siitä, miten tulee toimia ja mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jotta lasten etu ja oikeudet toteutuisivat.

Ohjeet koskevat mm. poliittisia päättäjiä, poliisia, tuomareita, vankiloiden henkilökuntaa sekä vankien lapsia hoitavia ihmisiä. Myös median edustajien on saatava tietoa vanhempien lasten tilanteesta, jotta varmistetaan lasten oikeuksien toteutumien ja vaalitaan lapsen yksityisyyden suojaa.

Vankien lapset ovat haavoittuvassa asemassa

Euroopassa on noin 2,1 miljoonaa lasta, jonka vanhempi on vankilassa. Suomessa vankien lapsia on vuosittain arviolta n. 8 000–12 000.  Lapset, joiden vanhempi on vankilassa, ovat tutkimusten mukaan hyvin haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat erityistä tukea.

– On tärkeää ymmärtää, että lapset eivät ole voineet valita, kenen syliin he syntyvät. He eivät ole tehneet mitään väärää. Heidän ei myöskään tule kärsiä vanhempiensa tekemistä rikoksista, sanoo Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikkö Tarja Sassi.

On aika toimia! Euroopan neuvoston suositus, joka koskee vankilassa olevien vanhempien lapsia

Lisätietoja:

Anastasia Lapintie
edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja
050 4124 301
anastasia.lapintie@krits.fi