Video: Miten ja miksi kertoa lapselle vanhemman vankeudesta?

Vanhemman vankeus vaikuttaa koko perheen arkeen monin tavoin. Se herättää usein myös paljon kysymyksiä, kuten: Tulisiko koulussa tai päiväkodissa olla tieto siitä, että vanhempi on vankilassa? Minkälaisia tunteita lapsella herää vanhemman vankeudesta? Mistä lapsi ja vanhempi voivat saada tukea? Entä onko tilanteita, jossa lapselle kertominen ei ole välttämätöntä?

Kriminaalihuollon tukisäätiön Lapsi- ja läheistyö on julkaissut videon, joka antaa vanhemmille ja ammattilaisille apuvälineitä tilanteen käsittelemiseksi sekä auttaa sanoittamaan vanhemman vankeutta lapselle.

Aikuisten on tärkeää osata tukea lasta oikealla tavalla

Video sopii apuvälineeksi perheille, joissa vanhempi on tuomittu vankeuteen ja vanhemmat miettivät, mitä lapsille kertoa, sekä niille ammattilaisille, jotka työskentelevät vanhempien kanssa ja kaipaavat apua vanhemman motivointiin vankeudesta lapselle kertomiseen. Myös lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat hyötyä videosta, sillä se auttaa hahmottamaan vankeuden vaikutuksia lapsen kannalta

Videolla pohditaan esimerkiksi sitä, miksi vanhemman vankeudesta on tärkeä kertoa lapselle, mitä pelkoja vanhemmilla voi kertomiseen liittyä ja miten eri ikäiselle lapselle voi asiasta kertoa.

Lapselle tulee kertoa hänen ikänsä huomioiden 

Hankalassa tilanteessa vanhemmat eivät aina ajattele, että lapselle tulisi kertoa, mistä on kyse. Lasta voidaan myös haluta suojata vaikkapa kiusaamiselta. Jos lapselle ei kerrota, missä vanhempi on, hän muodostaa itse tarinan – miksi vanhempi on hylännyt minut, tai onko hän jopa kuollut, kun ei häntä näy missään?

”Vanhemmat eivät välttämättä tiedosta, että vaikkei lapselle kerrottaisi, hän saattaa kuulla aikuisten puhuvan asiasta, joku muu saattaa hänelle siitä kertoa tai hän lukee itse asiasta netissä. Vaikka kertominen voi tuntua vaikealta ja pelottavalta, salaamisella voi olla kauaskantoiset seuraukset – varsinkin jos lapselle myöhemmin paljastuu, että hänelle on valehdeltu”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön vastaava Anastasia Lapintie.

Lapselle kertominen on syytä tehdä hänen ikänsä huomioiden ja varmistaa, että lapsi tietää voivansa puhua asiasta. On tärkeää, että lapsi saa olla osallinen perheen hyvissä ja huonoissa asioissa. Kaikkia perheessä tapahtuvia asioita voi sanoittaa, eikä lapsen tarvitse kantaa salaisuutta. Lapsella on myös oikeus tietoon.

Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön ammattilaiset työskentelevät päivittäin rikostaustaisten ja heidän läheistensä parissa.  Ehjä perhe -toiminnassa kohdatut lapset ovat kokeneet, että on hyvä tietää vanhemman vankeudesta. Puhuminen helpottaa perheen tilannetta.

Videolla aihetta pohtii säätiön perhetyötä kehittänyt, entinen perhetyön päällikkö Tarja Sassi.

Katso video: