Vuoden 2021 Kriminaalityön palkinto myönnettiin KEIJO-toimintamallille

Säätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka ojentaa palkinnon Kriminaalityön Foorumissa
Palkinnon vastaanottivat Janika Lindström Laurea-ammattikorkeakoulusta, Kimmo Kumlander Silta-valmennusyhdistyksestä sekä Maija Schellhammer-Tuominen Valo-valmennusyhdistyksestä.

Rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden koulutusta toteuttava KEIJO-toimintamalli palkittiin Kriminaalityön foorumissa 2.9.2021. Kriminaalihuollon tukisäätiö katsoo, että rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen perustuva toimintamalli on täysin ainutlaatuinen ja edistyksellinen, ja sillä on merkittävä uusintarikollisuutta ehkäisevä vaikutus.

Kokemusasiantuntijakoulutus mahdollistaa kiinnittymisen yhteiskuntaan niille, jotka ovat olleet siitä pitkään erillään. Koulutus toimii osallistujan henkilökohtaisen voimaantumisen kokemuksena ja elämänmuutoksen edistäjänä.

– Tulin kokemusasiantuntijakoulutukseen vankilasta pitkän päihde- ja vankilahistorian omaavana henkilönä. Koulutus auttoi minua kääntämään kokemukset vahvuuksiksi, ja se aukaisi täysin erilaisen elämän suunnan, kertoi Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaisohjaaja Jarkko Haimi, Kriminaalityön foorumissa.

Kokemuksesta on hyötyä myös työnantajille

Työnantajille kokemusasiantuntijat ovat korvaamaton lisäarvo. Kokemusasiantuntijat tuovat työpaikoille uudenlaista osaamista ja kohtaamisten myötä myös ennakkoluulot vähenevät puolin ja toisin.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä työskentelee tällä hetkellä kolme KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä vertaisohjaajaa. He monipuolistavat ja vahvistavat säätiön asiantuntijuutta sekä verkostoja. Vertaisohjaajat toimivat asiakastyössä siltana säätiön eri palveluihin, tuovat uusia näkökulmia kehittämiseen sekä madaltavat kuilua viranomaisten ja rikostaustaisten välillä. KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus on luonut pohjaa ammatilliselle kasvulle ja kaikki säätiön vertaisohjaajat ovat tällä hetkellä kouluttautumassa sosiaali-, terveys- tai nuorisoalan ammattilaisiksi.

– Kokemusasiantuntijakoulutus mahdollisti itselleni identiteetin muutoksen. Enää en ollutkaan se narkkari, johon ei kukaan usko. Koulutuksen käytyäni Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjosi minulle elämäni ensimmäisen työpaikan, säätiön Nuorten toiminnan vertaisohjaaja Juha Kaski kertoo.

Osaksi kiinteää koulutusohjelmaa

KEIJO-hankkeen toteuttivat vuonna 2018–2020 Valo-Valmennusyhdistys yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa. Hankkeen rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto.

KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus päihde- ja rikostaustaiselle on hankkeen päättymisen jälkeen onnistuttu integroimaan vakiintuneeksi osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaa ja haku koulutukseen tapahtuu TE-toimiston kautta. Valo-Valmennus- ja Silta-Valmennusyhdistyksissä koulutus on integroitu toisen asteen koulutukseen, ja koulutukseen osallistujat suorittavat ammatilliset opinnot käytännön työtehtävissä toimien.

Kiitospuheessaan Laurea-ammattikorkeakoulua edustava Janika Lindström kiitti hankekumppaneitaan sekä lukuisia yhteistyökumppaneita, kaikkia Keijo-kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneitä sekä mm. Keijo-koulutuksen idean isää Jarkka Erosta VVA ry:sta.

Tämä tunnustus osoittaa, että tarvitsemme kokemusasiantuntijoita koulutuksessa, palveluiden kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Dialogissa tulevien rikosseuraamusalan ammattilaisten kanssa rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat ovat vähentäneet ennakkoluuloja puolin ja toisin. Erään Keijolaisen sanoin: ”Opintojaksoyhteistyötunneilla opin, että meissä on enemmän samaa kuin erilaista.”

KEIJO-toimintamallilla voi kaikkien edellä mainittujen seikkojen perusteella olevan positiivisia vaikutuksia niin yksilöille, työnantajille kuin koko yhteiskunnalle.