#KierteenKatkaisijat-kampanja haastaa hyvinvointialueiden päättäjät tekoihin rikoskierteiden katkaisemiseksi

Suomessa 60 % vankilasta vapautuneista uusii rikoksensa viiden vuoden seuranta ajalla – luku on pohjoismaalaisittain verrattuna korkealla tasolla. Pian toimintansa aloittavilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus ehkäistä uusintarikollisuutta nykyisiä kuntapohjaisia palvelujärjestelmiä paremmin.

Hyvinvointialueilla ehkäistään uusintarikollisuutta turvaamalla vapautuvien vankien pääsy tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tärkeää olisi parantaa myös näiden ja muiden asiakkaiden tarvitsemien palveluntarjoajien välistä yhteistyötä sekä hyvinvointialueiden yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Kriminaalihuollon Tukisäätiö haluaa vähentää uusintarikollisuutta yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa

Kriminaalihuollon Tukisäätiön #kierteenkatkaisijat -kampanjassa etsitään rikoskierteiden katkaisuun ja uusintarikollisuuden vähentämiseen sitoutuneita hyvinvointialuepäättäjiä. Hyvinvointialueilla on mahdollisuus selkeyttää kuntoutuspalveluiden sirpaleista kenttää ja koordinoida yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Huolena kuitenkin on, että soteuudistuksessa marginaaliryhmien palvelut jäävät vaille tarpeellista huomiota. Säätiö tarjoaa osaamistaan hyvinvointialueiden käyttöön.

Tietopaketti hyvinvointialueiden päättäjille päätöksenteon tueksi

Kriminaalihuollon tukisäätiön Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hankkeessa on tuotettu tietoiskuvideo sekä opas hyvinvointialueiden päättäjille työskentelyn ja päätöksenteon tueksi. Videon, oppaan ja lisätietoja löydät täältä: www.krits.fi/hyvinvointialueet

LIsätietoja:
Marja Lähde,
Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hankkeen projektipäällikkö
Kriminaalihuollon Tukisäätiö
marja.lahde@krits.fi
puh. 044 793 7900