Arki haltuun! – apua neuropsykiatrisiin oireisiin -käsikirja uudistui!

Piirroskuva tietokoneen ääressä istuvasta miehestä, joka yrittää keskittyä useaan asiaan yhtäaikaa.

”Arki haltuun – apua neuropsykiatrisiin haasteisiin” -käsikirja sisältää tietoa neuropsykiatrisista haasteista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi myös erilaisten testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Käsikirja on vuonna 2022 uudistettu versio vanhasta Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin -käsikirjasta.

Käsikirjan tarkoitus on tarjota apua ja tukea itseymmärryksen lisääntymiseen ja arjenhallinnan parantamiseen. Tämä käsikirja on suunnattu erityisesti rikoksia tehneille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita ja erityisominaisuuksia. Käsikirjaa voi kuitenkin käyttää kaikki aihepiiristä kiinnostuneet.

Mihin ja miten käsikirjaa voi käyttää?

  • Rikostaustaisen henkilön neurokirjon häiriön sekä haasteiden ja vahvuuksin tunnistamisen apuna joko rangaistusaikana tai myöhemmin.
  • Asiakaskohderyhmän kanssa työskentelevä ihminen voi myös soveltaa materiaalia esimerkiksi ryhmätilanteissa käytettäväksi (suositus 3–6 henkilöä).
  • Työntekijä toimittaa tarvittavat tehtävät asiakkaalle, mikäli asiakkaalle ei ole antaa omaa käsikirjaa. Tehtävät voi tulostaa käsikirjan
  • Suositus on, että käsikirja käydään läpi kokonaisuudessaan. Käsikirjan teemoja on mahdollista käsitellä myös erillisinä kokonaisuuksina soveltaen.
  • Vankilaympäristössä suositellaan rajaamaan lääkeaiheiset keskustelut vain aihetta käsittelevälle kerralle.

Käsikirjaa voi käyttää itsenäisesti. Parhaan hyödyn voi kuitenkin saavuttaa, kun käsikirjaa tutkitaan yhdessä esimerkiksi työntekijän tai läheisen kanssa. Käsikirjan teemat kannattaa käydä läpi sisällön mukaisessa järjestyksessä.

Tiesin aina, että olen jotenkin erilainen. Koulussa opettaja lähetti minut oppimisvaikeuksien seulontatesteihin, vaikka mielestäni oppimiskyvyssäni ei ollut mitään vikaa. Vasta 32-vuotiaana minulla todettiin ADHD.Olin 32-vuotias. En kestänyt työn paineita, vaikka olinkin hyvä siinä, mitä tein.

Sain hoitoa diagnoosin jälkeen ja elämäni muuttui paremmaksi. Toivon, että olisin saanut diagnoosin aikaisemmin, ehkä asiat olisivat sujuneet elämässä helpommin.