Naiset näkyviksi -toiminta on jatkossa Naiserityinen työ!

Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -toiminta tunnetaan jatkossa nimellä Naiserityinen työ. Nimenmuutoksen taustalla on pohdinta siitä, kuvaako entisen Naiset näkyviksi -hankkeen nimi enää jatkuvaa toiminta-avustusta saavaa työskentelyä.

Naiset näkyviksi -hanke päättyi vuonna 2021, ja samana vuonna hankkeen toimintaa jatkavalle työlle myönnettiin STEAn toiminta-avustus. Uusi nimi kuvaa paremmin toimintaa ja työtä, jota naisten ja naiserityisten teemojen parissa säätiössä tehdään.

Naiserityinen työ -nimi kuvaa paremmin toiminnan kokonaisuutta

”Naiset näkyviksi -nimi on toiminut erittäin hyvin hankkeessa, mutta toiminnan vakiintuessa osaksi säätiön muita rikostaustaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen tarjottavia palveluita, on katsottu tarpeelliseksi yhdenmukaistaa naiserityisen toiminnan nimi säätiön muihin palveluihin. Lisäksi naisille kohdennetuista palveluista yleisesti käytetty termi naiserityisyys on selkeämpi kuin hankekäytössä ollut toiminnan nimi”, kertoo naiserityisen työn asiantuntija Sari Lönnberg.

Naiserityisessä työssä tehdään asiakastyön ohella laajaa verkosto- ja vaikuttamistyötä. Uusi nimi kuvaa paremmin työn laajempaa kokonaisuutta.

Naiserityinen työ – Kriminaalihuollon tukisäätiö (krits.fi)