Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii? Kierteen katkaisijat -käsikirja soteammattilaisille nyt julkaistu

Kierteen katkaisijat – käsikirja rikosseuraamusasiakkaita ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on nyt julkaistu.

Kierteen katkaisijat -käsikirja sisältää tietoa muun muassa vapautumisen valmistelusta, asunnottomuudesta, vankilan päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä toimeentulon tukemisesta. Lisäksi kirjassa käsitellään esimerkiksi rikoksista tuomittujen läheisten, nuorten rikoksilla oireilevien, ja rikostaustaisten naisten asemaa ja palveluntarpeita.

Kierteen katkaisijat -käsikirjasta sosiaali- ja terveysalan ammattilainen saa käytännöllistä tietoa rikosseuraamuksista, näkökulmia parempiin asiakaskohtaamisiin sekä vinkkejä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Miksi hyvinvointialueen tulee ehkäistä uusintarikollisuutta?

Uusintarikollisuus on Suomessa merkittävästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Rikoskierteellä on monta kärsijää. Välittömin kärsijä on tietysti rikoksen uhri, mutta inhimillistä kärsimystä aiheutuu myös uhrin ja tekijän lähipiirille sekä rikosseuraamusasiakkaalle itselleen. Lopulta aivan kaikki hyvinvointialueen asukkaat kärsivät rikollisuudesta, sillä se vaikuttaa alueen yleiseen turvallisuuteen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Rikoksesta tuomitut ovat hyvinvointialueensa asukkaita siinä missä muutkin. Hyvinvointialueen tehtävänä on heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestäminen. Samalla hyvinvointialueella on mahdollisuus vähentää uusintarikollisuutta tukemalla rikoksettomaan elämään kuntoutumista.

Rikosseuraamusasiakkaat tarvitsevat paljon ja monenlaisia palveluita. Riskinä, on että asiakas jää ”pyörimään luukulta toiselle” ja kuntoutumismotivaatio lopahtaa. Siksi on tärkeää, että palveluiden tarjoajat, hyvinvointialue, Rikosseuraamuslaitos, kunnat ja kolmas sektori, tekevät yhteistyötä keskenään. Myös oikeusministeriö on antanut suosituksensa verkostoyhteistyölle rikosseuraamusasiakkaiden kuntouttamisessa.

Taustalla Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanke

Käsikirja on tehty osana Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanketta, joka on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä päättäjille suunnattu koulutushanke. Käsikirjaa on ollut kirjoittamassa rikollisesta elämästä kuntoutumisen asiantuntijoita Kriminaalihuollon tukisäätiöstä, Rikosseuraamuslaitoksesta ja Vankiterveydenhuollosta.

Käsikirjan lisäksi Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanke on tuottanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Kierteen katkaisijat -podcastin.