Haastattelukutsu ammattilaisille: kuinka tukea naisia, jotka tukevat läheisiään rikoksettomuudessa

Nuoren naisen kasvot kuvattuna peilin kautta

Kohtaatko työssäsi naisia, jotka tukevat kumppaniaan, lastaan tai muuta läheistä rikoksettomaan elämään? Pohditko, mitä tukea he itse tarvitsevat ja miten voit heitä ammattilaisena auttaa?

Haluaisitko osallistua tutkimukseen ja kertoa omista ajatuksistasi ja kokemuksistasi?

Tervetuloa fokusryhmään Helsingissä 31.5. 2023 klo 10-12 tai 13-15.

Mikäli päivä ei sovi sinulle, mutta olet kiinnostunut yksilöhaastattelusta Teamsin välityksellä myöhemmin, voit ilmoittaa sen samalla lomakkeella.

Ilmoittaudu täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/55B8871F189C8CBE

Läheisten merkitys uusintarikollisuuden vähentämisessä on tärkeä. Samalla se voi olla läheisille hyvin kuormittavaa. Usein tämä on naisten tekemää tunnistamatonta työtä miesten elämänmuutoksen tukemiseksi – oli sitten kyse kumppaneista, äideistä, sisarista tai muista läheissuhteista. Osa naisista voi olla itse haavoittuvassa asemassa, jolloin toisen tukeminen voi myös vaarantaa heidän omaa raittiuttaan tai rikoksettomuuttaan.

Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä kriminologit Lauren Hall ja Lyndsay Harris Lincolnin yliopistosta tekevät yhteistyötä, jotta ammattilaiset tunnistaisivat paremmin rikoksesta tuomittujen läheisten tekemän tukityön ja sen vaikutuksen läheisiin itseensä. Heidän yhteinen tutkimusaiheensa koskee tunnetyötä, jota naiset tekevät tukeakseen miespuolisen kumppanin tai läheisen desistanssiprosessia. Monet heidän havaintonsa sopivat myös muiden läheisten tilanteeseen. Jotta läheisten tilannetta ymmärrettäisiin erityisesti ammattilaisten taholla paremmin, on tutkimusaihetta laajennettu muihin läheisiin naisiin.
Lauren ja Lyndsay tulevat toukokuussa vierailulle Suomeen ja järjestämme yhteistyössä tapaamisia sekä ammattilaisten että läheisten kanssa. Näin saatua tietoa hyödynnettäisiin yhteistyössä tutkimuksessa sekä työvälineiden luomisessa ammattilaisten työn tueksi.

Fokusryhmät toteutetaan Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa Sörnäisissä, Kinaporinkatu 2 E 39. Kielenä on englanti, mutta ryhmissä on tarjolla maallikkotulkkausta.

Tutkimukseen on saatu Lincolnin yliopiston eettinen hyväksyntä (viitenumero 2023-14243).

Lisätietoja: Anastasia Lapintie, puh. 050 4124016, anastasia.lapintie@krits.fi