Apua tunnesäätelyvaikeuksiin -opas on julkaistu

Apua tunnesäätelyvaikeuksiin -opas sisältää kuntoutusmallin ja konkreettisia ohjeita käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn tueksi.

VÄKEVÄ-kuntoutusmalli syntyi Kriminaalihuollon tukisäätiön Väkevä-hankkeen kuntoutuskokemuksista. Oikeusministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa (1/2021–6/2023) kehitettiin uudenlainen rikostaustaisille naisille verkkopohjainen kuntoutusmalli reaktiivisen väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Suomessa naisten yleisin vankeustuomioon johtanut rikos on väkivaltarikos. Väkivalta kietoutuu naisilla yleensä läheissuhteisiin ja usein nainen on myös väkivallan kokija. Päihteiden käyttö kasvattaa merkittävästi väkivallan käytön ja sille altistumisen todennäköisyyttä. Väkivallan taustalla on yleensä tunnesäätelyvaikeuksia ja opittuja käyttäytymismalleja.

VÄKEVÄ-kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta laaja-alaisesti käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn vaikeuksissa

Hankkeessa kuntoutusta tarjottiin yhdyskuntapalvelua/valvontarangaistusta suorittaville tai ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleville naisille (naiseus on henkilön itsensä määrittelemää), joilla on

  • Vaikeuksia säädellä tunteitaan
  • Reaktiivista väkivaltaista käyttäytymistä tai ovat huolissaan omasta käyttäytymisestään
  • Halua oman käyttäytymisen muuttamiseen
  • Halua päihteidenkäytön lopettamiseen
  • Riittävän vakaa elämäntilanne (esim. asuminen, toimeentulo, akuutti väkivallan uhka).
  • Riittävät digitaidot verkkokuntoutukseen osallistumiseksi

Kuntoutuksen periaatteet ja harjoitukset pohjautuvat dialektiseen käyttäytymis-terapiaan, ja lisäksi kuntoutuksessa on huomioitu hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteita. Kuntoutuksen tavoitteena on huomioida mielenterveyshäiriöt, päihteiden käyttö ja aikaisemmat traumaattiset kokemukset.

Oppaan kansi