Uusia oppaita: Arki haltuun ja Oppiminen haltuun!

Oppiva-toiminnan suosituista oppaista (Arki haltuun – apua Neuropsykiatrisiin haasteisiin ja Oppimisen vaikeuksista vapaaksi – tukea oppimiseen) on nyt saatu tuoreet, uudistuneet versiot! Oppaat on päivitetty niin sisällöiltään kuin ulkoasultaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Oppiminen haltuun -oppaan kansikuva, jossa henkilö opiskelee erilaisten laitteiden ja tavaroiden ympäröimänä, pöydän ääressä

Sisällöissä on kiinnitetty erityisesti huomiota asiakkailta ja työntekijöiltä saatuun palautteeseen, jonka myötä on lisätty mm. tilaa muistiinpanoille ja tehtävien tekemiselle. Oppaan kuvasto on monimuotoista ja sen tarkoitus on tehdä oppaan sisällöstä lähestyttävämpää ja mahdollisimman samaistuttavaa kaikenlaisille lukijoille.

Ulkoasussa on kiinnitetty erityistä huomiota lukukokemukseen. Uudet oppaat ovat saavutettavampia, silmäiltävämpiä ja yleisilmeeltään rauhallisempia.

Oppiminen haltuun – apua oppimisen vaikeuksiin -opas esittelee lukijalle erilaisia oppimiseen liittyviä aihealueita sekä ohjaa häntä omien oppimisvalmiuksien pohtimiseen. Omaan oppimiseen liittyvien asioiden pohdinta ja niistä keskusteleminen lisäävät itsetuntemusta sekä auttavat ymmärtämään paremmin omaa toimintaa. Opas on jaettu seitsemään osioon. Jokainen osio sisältää teoriaosuuden ja tehtäviä, jotka tukevat pohdintaa ja toimivat myös keskustelun tukena.

Arki haltuun – apua neuropsykiatrisiin haasteisiin -käsikirja tarjoaa apua ja tukea itseymmärryksen lisääntymiseen ja arjenhallinnan parantamiseen. Käsikirja on suunnattu erityisesti rikoksia tehneille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita ja erityisominaisuuksia. Käsikirja sisältää tehtäviä ja suuntaa antavia testejä, jotka tarjoavat vaihtelua teemojen käsittelyyn.

ADHD on yleisempää rikosseuraamusasiakkailla

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes joka toisella vangilla on ADHD:n kaltainen oirekuva. Tutkimuksen mukaan ADHD on yliedustettuna etenkin nuorilla, ja se on vaikuttava tekijä rikoksiin syyllistymisen taustalla.

RETSissä neurokirjon piirteisiin, erilaisiin neurotyyppeihin ja niiden tuomiin haasteisiin törmätään lähes päivittäin. Arjen hallinnan haasteet, kuten asumisen onnistuminen, tuki- ja etuusasiat sekä opiskelemaan ja työelämään hakeutuminen, ovat kaikilla asiakkaillamme tavallisia. Oppaista löytyy käytännön tukea ja neuvoja esimerkiksi näiden aiheiden kanssa painiville.

Omien arjen ongelmakohtien tunnistaminen mahdollistaa ennakoinnin ja arjen uudelleensuunnittelun. Näin elämä ei tunnu kuormittavalta, ongelmat eivät kasaudu ja valmiudet vaikeuksien selättämiseen kasvavat.

Oppaita voi käyttää itsenäisesti tai yhdessä

Oppaat on tarkoitettu erityisesti rikosseuraamusasiakkaille, mutta niiden sisällöt on tarkoituksella suunniteltu siten, että niitä voi yhtä hyvin hyödyntää muutkin. Oppaat ovat tarkoitettu tueksi myös kaikille ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka kohtaavat asiakaskohderyhmäämme työssään.

Oppaiden teemoja on mahdollista käsitellä yksin tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Oppaita voi käyttää itsenäisesti, mutta parhaan hyödyn voi saavuttaa, kun niitä tutkitaan yhdessä esimerkiksi työntekijän tai läheisen kanssa.

Oppaat saa myös ladata sähköisesti omalle koneelleen maksuttomasti ja niistä voi hyödyntää työskentelyssä haluamiaan kohtia.

Painettuja oppaita voi tilata sähköpostitse osoitteesta anna.taavitsainen@rets.fi ja oppiva@rets.fi.