Tarkistuslista sosiaalialan ammattilaisille stigman vähentämiseksi

Kuvassa Johanna järvinen-Tassopoulos ja RETSin Marianne Tuuttila alustavat työpajaa osallistujlle..
Työpaja sosiaalialan ammattilaisille stigman vähentämiseksi järjestettiin 29.9.2023.

Sosiaalialan ammattilaiset kohtaavat päivittäin ihmisiä, jotka joutuvat kantamaan esim. taustaansa tai olemukseensa liitettyjä kielteisiä ennakkoluuloja ja mielikuvia eli stigmaa.

Stigmat vaikuttavat negatiivisesti ihmisten toimintakykyyn, itsetuntoon ja voivat jopa estää heitä saamasta tarvitsemiaan ja heille kuuluvia palveluita. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset ovat tietoisia omasta roolistaan stigman vähentämisessä.

THL ja RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö yhteistyökumppaneineen järjestivät 29.9.2023 sosiaalialan ammattilaisille työpajan, jossa käsiteltiin stigmaa eri näkökulmista. Työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyi konkreettinen työkalu ammattilaisten avuksi – Tarkistuslista stigman vähentämiseksi.

Tämä lista tarjoaa käytännön ohjeita ja näkökulmia, joiden avulla voimme yhdessä rakentaa stigmaa vähentävää työskentelykulttuuria. Yhdessä voimme luoda entistä avoimemman ja stigmaa vähentävän ympäristön, jossa jokainen kohtaa ihmiset avoimesti, arvokkuudella ja kunnioituksella.

Tarkistuslistaa voi käyttää työkaluna arjen tilanteissa. Listaa voi jakaa omassa organisaatiossa ja sen viestintäkanavissa, sen voi myös vaikkapa tulostaa työhuoneen seinälle.

 

Kohtaa ihminen kokonaisuutena – Jokaisella on oma tarinansa
 • Näe ihminen, älä tee oletuksia kulttuurin, iän, sukupuolen jne. perusteella
 • Huomioi myös asiakkaan läheiset
 • Ole utelias ja luo kiireetön, turvallinen ilmapiiri.
Jokaisella on oikeus saada apua – Tilanteessa kuin tilanteessa
 • Ihmisellä on tilanteestaan huolimatta oikeus saada apua oikea-aikaisesti.
 • Ota ammattilaisena vastuuta ja anna asiakkaan tehdä samoin.
Kaikilla on vahvuutensa – Näe hyvää jokaisessa
 • Luo luottamusta ja tulevaisuuden toivoa.
 • Keskity mahdollisuuksiin.
 • Oikealla tuella vaikeatkin kokemukset voivat muuttua voimavaraksi.
Tunnista tietämättömyytesi – Tietämättömyyttä ei tarvitse hävetä
 • Ammattilainenkaan ei voi tietää kaikkea.
 • Kysy, kuuntele ja selvitä.
Tiedosta tunteesi – Huomioi asenteesi
 • Tunnista toimintaasi mahdollisesti vaikuttavat kokemukset, normit ja tunteet.
 • Reflektoi omaa toimintatapaasi ja arvojasi.
Puutu rohkeasti – Niin työssä kuin vapaalla
 • Ota omat ja muiden asenteet puheeksi, jos niillä voi olla vaikutusta asiakastyöhön.
 • Luo tilaa ja mahdollisuuksia avoimelle keskustelulle ja vuorovaikutukselle työyhteisössä.
 • Puutu rohkeasti leimaavaan puheeseen.
Kiinnitä huomiota sanoihin – Niillä on kauaskantoiset vaikutukset
 • Ihmisellä on oikeus itse määritellä millä sanoilla ja termeillä hänestä puhutaan.
 • Jos et ole varma, mitä termiä tai mitä sanoja olisi hyvä käyttää, kerro se ja kysy.
 • Älä syyllistä, jos joku käyttää vääränlaista termiä, vaan anna vaihtoehtoja.
 • Kirjaa kuin asiakas istuisi olkapäälläsi.