Lapsi- ja läheistyö koulutti joukon vapaaehtoisia läheisiä

Vapaaehtoiset poseeraavat ryhmäkuvassa

Kokemukselliseen tukeen perustuva vapaaehtoistyö hyödyttää Lapsi- ja läheistyön ammattilaisia, asiakkaita sekä vapaaehtoisia itseään.

Kun Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyössä huomattiin, että asiakkailla on paljon tarvetta vertaisuuteen perustuvalle tuelle, työntekijöiltä kysytään säännöllisesti haastateltavia mediaan ja kokemuksen ääntä tarvitaan erilaisiin materiaaleihin sekä tilaisuuksiin, tiimi ryhtyi pohtimaan ratkaisua tilanteeseen.

Kaikkiin erilaisiin tarpeisiin sopivan henkilön etsiminen ja valmisteleminen aina yksitellen ja erikseen koettiin aikaa vieväksi sekä kuormittavaksi, ja siksi ajatus valmiiksi koulutetusta ”reservistä” alkoi tuntua järkevältä vaihtoehdolta.

”Meillä ei yksinkertaisesti edes ollut suoraa yhteyttä niihin ihmisiin, joihin voisi ottaa yhteyttä tarpeen tullen. Ei meillä ollut yhteystietoja enää heihin, joiden asiakkuus oli jo loppunut ja he olivat siirtyneet elämässä eteenpäin. Ja hehän ovat juuri niitä, jotka ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että heillä voisi olla muille paljon annettavaa”, sanoo Lapsi- ja läheistyön vastaava ohjaaja Noora Alanen.

Eikä vapaaehtoisia tarvinnut kovasti mukaan houkutella. Alasen mukaan ihmisillä on valtava halu auttaa.

”Toinen on itse saanut muilta apua, kun on ollut vaikeaa, ja haluaa itse laittaa hyvän kiertämään. Toiset taas voivat olla kokeneet jääneensä hankalassa tilanteessa yksin ja haluavat varmistaa, että muut eivät joudu kokemaan samaa.”

Suunnitelmat toteen

Lapsi- ja läheistyön tiimi kokosi pilottiryhmän vapaaehtoisiksi sopivista ja haluavista läheisistä, ja koulutus alkoi lokakuussa 2023. Kaksipäiväisen intensiiviviikonlopun teemoja olivat mm. empatia, kriisityö ja mielenterveyden tukeminen. Viikonlopun jälkeen järjestettiin vielä kaksi Teams-koulutusta ja yksi lähipäivä, joissa käytiin läpi mm. rikosprosessia, sosiaalietuuksia ja vapaaehtoistyön merkittävyyttä laajemmin. Tapaamisten välillä vapaaehtoiset tekivät kotitehtäviä.

”Kirjallisia tehtäviä oli huikeaa lukea! Ne liikuttivat, naurattivat ja itkettivät. Jo pelkästään kirjallisten tehtävien sisällöt ovat olleet meille tärkeää ja hyödyllistä tietoa”, Alanen hehkuttaa.

Yhteensä koulutuksen kesto oli n. 40 tuntia. Saadun palautteen mukaan osallistujat olivat oppineet heti ensimmäisestä viikonlopusta lähtien paljon ja nauttineet itse myös ryhmässä saadusta vertaisuudesta. Viimeisessä tapaamisessa tammikuussa 2024 osallistujille jaettiin todistukset.

Erilaisuus on vahvuus vapaaehtoisissakin

Vapaaehtoisia läheiset ovat keskenään erilaisia ja eri elämäntilanteissa – on äitejä, puolisoja ex-puolisoja ja sisaruksia.  Kaikki vapaaehtoiset eivät myöskään halua tehdä samoja asioita, ja se on ihan luonnollista. Alasen mukaan heti koulutuksen alussa osallistujilta kysyttiin mitä he haluaisivat tehdä, mikä tuntuu vieraalta ja mikä olisi itselle tärkeää.

”Se, että ihmisiä on moneen lähtöön, on meille rikkaus. Joku ei mielellään puhu isolle joukolle, mutta haluaa kirjoittaa. Toinen taas ei pidä kirjoittamisesta, mutta voi mielellään puhua omilla kasvoillaan ja nimellään missä tahansa.”

Nyt kun koulutuksen loppumisesta on kulunut n. kuukausi, ovat vapaaehtoiset päässeet jo moniin erilaisiin tositoimiin.

”Erään verkoston kokouksessa luin ääneen vapaaehtoisen kirjoittaman tekstin lapsen saamisesta, synnytyksestä ja pikkulapsiajasta puolison ollessa vankilassa. Seuraavaan kokoukseen on tulossa puhuja. Kaksi henkilökohtaista tukisuhdetta on alkanut ja yhtä läheistä on haastateltu lehtiartikkelia varten. Yhden kanssa on sovittu, että hän voi tulla puhumaan Helsingin kaupungin järjestämään tapahtumaan ja seuraaviin läheisten hyvinvointiviikonloppuihin tulee meille työpariksi tukihenkilöt.”

Koulutus on kokonaisuudessaan ylittänyt Alasen kaikki odotukset.

”Se yllätti, että ihmiset lähtivät niin täysillä mukaan heti. Mielestäni tässä on tullut parhaiten esiin se, mitä osallisuus oikeasti tarkoittaa. Ei ollut mitään valmista, vaan sitä rakennettiin alusta alkaen yhdessä. Olen näistä ihmisistä todella kiitollinen.”