Rikoksilla oireilevat tytöt on tavoitettava varhaisessa vaiheessa

Seminaarin puhujia poseeraa ryhmäkuvassa

Rikoksettoman elämän tukisäätiö järjesti 8.3. kansainvälisenä naistenpäivänä webinaarin, jossa käsiteltiin nuorten naisten asemaa rikollisjengeissä. Julkinen puhe katujengeistä ja nuorisorikollisuudesta puhuttaessa on usein hyvin poikakeskeistä, nyt keskiössä olivat tytöt.

Webinaarissa nousi esiin tyttöjen erityisen haavoittuva asema rikollis- ja päihdepiireissä sekä tyttöjen keskuudessa lisääntynyt väkivaltainen käyttäytyminen ja kiinnostus rikollista elämää kohtaan.

Tyttöjen ja naisten rikollisuuteen liittyy erityispiirteitä

Tyttöjen rooli rikollisverkostoissa jää usein piiloon. Tyttöjen tekemät rikokset ovat yleisesti ottaen lievempiä kuin poikien, ja rikollispiireissä tytöt ovat tyypillisesti alisteisessa ja avustavassa roolissa.

Erityisen haavoittuvan tyttöjen asemasta tekee se, että päihde- ja rikosmaailmassa tytöt altistuvat seksuaaliselle väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että jopa 30% rikollisjärjestöjen jäsenistä on naisia. Ruotsin tilannetta webinaarissa valotti kätilö, traumaterapeutti ja väitöskirjatutkija Charlotta von Mentzer Göteborgin yliopistosta.

”Rikollisjengeissä tyttöjä ja naisia voidaan pakottaa prostituutioon, ja seksuaalista väkivaltaa käytetään rangaistuksena vääränlaisesta käytöksestä kuten todistamisesta oikeudessa tai velanmaksuna”, Von Mentzer kertoi.

”Hohdokkaalta näyttävän luksuselämän varjolla niin tyttöjä kuin poikia houkutellaan systemaattisesti mukaan rikollis- ja päihdepiireihin. Tytöt ovat rikollisjengien näkökulmasta jopa erityisen toivottuja rekrytoitavia, sillä he eivät usein ole poliisille etukäteen tuttuja.”

Leea Virkkunen Helsingin poliisin ennalta estävästä toiminnasta muistutti kuitenkin, että Ruotsiin verrattuna Suomessa puhutaan toistaiseksi hyvin marginaalisesta ilmiöstä. Tyttöjen suojelemiseksi varhainen puuttuminen jo tässä vaiheessa on hyvin tärkeää.

Hälytysmerkit tunnistettava

Rikoksilla oireilevia tyttöjä ja vankiloihin päätyneitä naisia yhdistävät mielenterveyden ongelmat ja vaikea traumatausta. Naisilla trauman taustalla on usein pitkään jatkunut seksuaalinen hyväksikäyttö lapsuudessa.

Tytöt eivät kuitenkaan ole rikollispiireissä ainoastaan uhreja, vaan samaan aikaan aktiivisia toimijoita. Rikollispiireihin ajautumisen voi kuitenkin katkaista varhaisessa vaiheessa kiinnittämällä huomiota varhaisiin tunnusmerkkeihin.

Jalkautuvaa työtä tekevien asiantuntijoiden ja poliisin havaintojen mukaan rikollisen käyttäytymisen varhaisia hälytysmerkkejä tytöillä ovat muun muassa huomattavan nuorena alkanut, poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen, rikollisen elämän glorifiointi, myös sosiaalisessa mediassa, sekä huomattavat poissaolot koulusta.

Tietoisuus ja osaaminen tyttöjen erityistarpeista on ensisijaisen tärkeää

Tyttöjen tukemiseksi on kiinnitettävä huomiota myös taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Ammattilaisten erityisosaaminen ja traumatietoisuus erityisesti seksuaaliväkivaltaan liittyvissä asioissa nousevat esiin olennaisina asioina. Selvää on, että tyttöerityiselle työlle on tarvetta.

Tarpeen täyttämiseksi tarvitaan lisää koulutusta tyttöjä työssään kohtaaville ammattilaisille. Tarvitaan asiantuntijoita, jotka eivät pelkää tarttua vaikeisiinkin asioihin ja kohdata nuoria avoimesti sekä yli sektorirajojen ulottuvaa yhteistyötä.