Hallituksen leikkaukset eivät edistä yhteiskunnan turvallisuutta

Orpon hallitus päätti 16.4.2024 kehysriihessä vähentää yleishyödyllisille organisaatioille myönnettäviä avustuksia miljoonilla euroilla. Samassa kehysriihessä he korostivat panostamista turvallisuuteen. Turvallisuus on tärkeää, mutta yhtä merkittävää on tunnistaa kolmannen sektorin ainutlaatuinen rooli tässä kokonaisuudessa.

Kolmannen sektorin järjestöt kantavat merkittävän vastuun rikosseuraamusasiakkaiden kanssa tehtävästä työstä. Järjestöjen tarjoama tuki ja sitoutuminen yhteiskuntaan vähentävät uusintarikollisuutta ja luovat turvallisempaa ja luotettavampaa ympäristöä kaikille kansalaisille. Järjestöt toimivat yhteiskunnan rakenteiden ja instituutioiden välittäjinä, mikä antaa niille erityisen roolin luottamuksen rakentamisessa rikosseuraamusasiakkaiden ja yhteiskunnan toimijoiden välille.

Järjestöjen monipuoliset palvelut kuten vertaistuki, koulutusohjelmat ja sosiaalinen kuntoutus, auttavat rikosseuraamusasiakkaita integroitumaan takaisin yhteiskuntaan ja vähentävät rikosten uusimisen riskiä. Näin ollen kolmannen sektorin aktiivinen rooli tukee hallituksen turvallisuustoimia ja edistää yhteiskunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sote-järjestöt torjuvat osattomuutta ja yksinäisyyttä tarjoamalla apua päihteiden käytön hallintaan, mielenterveysongelmien hoitoon ja asunnottomuuteen. Esimerkiksi vankilasta vapautuvien asumisen järjestäminen vaatii laajamittaista yhteistyötä eri sektoreiden välillä, koska kohderyhmällä on erityisiä haasteita ja tarve monipuoliselle sosiaaliselle kuntoutukselle.

Järjestöjen toiminta täydentää julkisen sektorin tarjoamia palveluita, parantaa niiden saavutettavuutta ja antaa valmiuksia ratkaista vapautuvien kohtaamia ongelmia arkielämässä. Kolmannen sektorin yhdenvertaisuuteen ja viranomaisvastuusta vapaaseen toimintakulttuuriin perustuva ammatillinen roolitus edistää luottamuksellisten suhteiden muodostumista erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joiden elämään yhteiskunnan toimijat ovat joutuneet puuttumaan voimakkaasti.

Järjestöjen avustuksista leikkaaminen aiheuttaa kustannuksia tulevaisuudessa rikosseuraamusjärjestelmälle, poliisille ja sote-sektorille. Säästötoimien seurauksena monet, jotka ovat aiemmin löytäneet tukea järjestöjen toiminnasta, joutuvat yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä osattomuus tulee maksamaan järjestöille osoitettuihin julkisiin varoihin verrattuna valtavasti.

THL:n vuonna 2022 toteuttaman DIVA 2.0 haastattelututkimuksen mukaan 45,3 % vangeista (N 150) täyttää ADHD:n diagnostiset kriteerit. Myös autismin kirjo on vankiloissa yliedustettuna muuhun väestöön nähden. Sekä ADHD:hen että autismikirjoon liittyvät piirteet heikentävät yksilön kykyä pärjätä rikosoikeudellisessa järjestelmässä.

Leikkaaminen vankiloista, palveluista, järjestöiltä ja sosiaaliturvasta voi johtaa uusintarikollisuuden kasvuun ja heikentää yhteiskunnan turvallisuutta. Lisäksi se lisää yhteiskunnallista epä-tasa-arvoa ja horjuttaa luottamusta yhteiskunnan kykyyn tukea haavoittuvassa asemassa olevia.

Sen sijaan, että leikkaisimme, olisi tärkeää korostaa yhteistyön merkitystä eri sektoreiden välillä. Yhteistyöllä voidaan löytää tehokkaampia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja hallituksen olisi syytä tukea tätä yhteistyötä sen sijaan, että leikkaa sen resursseja. Näillä leikkauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia yhteiskuntarauhan säilyttämiseen ja yhteiskunnan vakauden ylläpitämiseen.

 

Hanna-Riikka Alasippola, VAT-verkoston puheenjohtaja, palveluyksikön johtaja, Rinnekodit

Iida Makkonen, VAT-verkoston varapuheenjohtaja, kehittämispäälikkö, Satakunnan Sininauha ry

Ana-Elisa Lopez, VAT-verkoston vastaava asiantuntija, Rikoksettoman elämän tukisäätiö

 

Kirjoittajat ovat Vapautuvien asumisen tuen verkoston asiantuntijoita ja hallituksen jäseniä. VAT-verkoston tavoitteena on rikostaustaisten asunnottomuuden ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Verkosto on toiminut 13 vuotta. VAT-verkosto tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien, sote-toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Jäsenjärjestömme eri puolilla maata tarjoavat rikostaustaisille henkilöille asuntoja, asumisen tukea ja muita tukipalveluja. Lisätietoa VAT-verkostosta: https://www.rets.fi/saatio/verkostot/vat-verkosto