Käyttöhuonekokeilu voisi lisätä käyttäjien ja lähiympäristön turvallisuutta

Suomessa ei toistaiseksi ole yhtään virallista käyttöhuonetta, vaan huumeiden käyttö on levittäytynyt yksityisasuntojen lisäksi kaduille, julkisiin wc-tiloihin, rappukäytäviin ja pihoihin. Huumekuolemien määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla, ja varsinkin vankien keskuudessa suonensisäisten käyttö on huolestuttavan yleistä. Ongelma ei ratkea ilman laadukasta ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa päihdetyötä. Käyttöhuonekokeilu voisi lisätä käyttäjien ja lähiympäristön turvallisuutta.

Käyttöhuoneilla, joita myös kutsutaan yliannostusten ehkäisykeskuksiksi, tarkoitetaan tilaa, jossa huumeita ongelmallisesti käyttävät voivat käyttää huumausaineita turvallisesti terveydenhuollon henkilökunnan valvonnassa. Käyttöhuoneilla voitaisiin parhaimmassa tapauksessa vähentää yliannostuskuolemia ja tauteja, ohjata käyttäjiä rikoksettomaan, terveellisempään elämään sekä poistaa huumeidenkäyttö ja käyttövälinejäte kaduilta.

Päihderiippuvuus on krooninen sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys. Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät somaattiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat ovat huomattavan yleisiä jo muutenkin heikommassa asemassa olevien, kuten vankiväestön keskuudessa.

Käyttöhuoneiden positiivisista vaikutuksista näyttöä ulkomailla

Suomessa ei ole vielä käyttöhuoneita, mutta Helsingin kaupunki on esittänyt vuonna 2018 erillislain säätämistä käyttöhuonekokeilusta. Vuonna 2023 eduskuntaan jätettiin myös kansalaisaloite käyttöhuonepalvelun mahdollistamisesta. Huumeiden käyttöhuoneiden positiivisista vaikutuksista on saatu näyttöä ympäri maailmaa.

Ensimmäinen huumeiden käyttöhuone perustettiin Sveitsiin jo vuonna 1986. Nykyään Euroopan maista kahdessatoista on käytössä käyttöhuoneita, minkä lisäksi niitä on ainakin Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Tanskassa käyttöhuoneet ovat lisänneet oleellisesti asuinalueen viihtyvyyttä ja ihmisten hyvinvointia sekä estäneet yliannostuskuolemia.

Suonensisäisten päihteiden käyttö vangeilla huolestuttavan yleistä

Tutkimusten mukaan vankien huumeongelmat ovat merkittävästi lisääntyneet noin 20 vuoden seuranta-aikana, ja lisäksi huumeisiin liittyvät käyttöhäiriöt ovat yhä yleisempiä nuorilla, alle 30-vuotiailla vangeilla.

Vankien terveydentilan, hyvinvoinnin ja (uusinta)rikollisuuden ehkäisyn näkökulmasta päihdeongelmien hoito, mutta myös käyttöön liittyvien terveys- ja sosiaalisten haittojen minimoiminen ovat keskeisiä kysymyksiä.

Vankien kohdalla vankilassaolo- ja sen jälkeistä aikaa tulisi hyödyntää aikaisempaa enemmän mahdollisuutena paitsi päihteiden käytön lopettamiseen, myös niiden käyttöön liittyvien haittojen vähentämiseen.

Tarvitaan hyvää valmistautumista kokeiluun

THL:n mukaan huumeiden käyttöhuoneet eivät ratkaisisi kaikkia huumeiden ongelmalliseen käyttöön liittyviä haasteita, mutta olisivat tärkeä lisä huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalveluihin. Käyttöhuonekokeilua varten tarvitaan myös hyvää valmistautumista.  Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että huumeiden käyttö ja hallussapito ei olisi rangaistavaa käyttöhuoneissa. Käyttöhuoneet vaatisivat tarkan ohjeistuksen siitä, kuinka paljon käytettävää ainetta saisi olla mukana, mitä päihteitä tilassa saisi käyttää, mitkä ovat sallitut käyttötavat sekä millainen koulutus- ja osaamisvaatimus henkilökunnalla tulisi olla.

Käyttöhuonekokeilulla huumeidenkäyttöä voitaisiin saada pois kaduilta ja huumeriippuvuutta sairastavat ihmiset paremmin avun piiriin. Käyttöhuonekokeilulla voitaisiin saada myös tärkeää tietoa käyttöhuoneiden vaikutuksista naapuruston turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Huumeiden käyttöhuoneet eivät ole kutsu käyttämään huumeita, vaan niiden tarkoitus on lisätä itse käyttäjien kuin lähiympäristön turvallisuutta.

Teatteri Popkornin käyttöhuoneperformanssi Kallion katujuhlassa

Tietoa käyttöhuoneista jaetaan perjantaina 31.5. klo 15 alkaen osana naapuruusviikkoa ja Kallion katujuhlia. Teatteri Popkorni järjestää Setlementtitalon Mutterigalleriassa käyttöhuoneperformanssin, jonka yhteydessä Katuklinikka kertoo lisää itse käyttöhuoneista.

Kallion katujuhlan järjestävät yhteistyössä Rikoksettoman elämän tukisäätiön Novus Ego -hanke, Kalliolan setlementti, Irti Huumeista ry sekä Huudikoutsit. Katujuhla tarjoilee kaikille avoimessa, maksuttomassa ja päihteettömässä ympäristössä livemusiikkia, taidetta, teatteria sekä erilaisia työpajoja.