RETSin uusi hallitus nimettiin vuosikokouksessa

RETSin sääntömääräisessä vuosikokouksessa 28.5.2024 on nimitetty säätiön hallitus seuraavalle kahden vuoden toimintakaudelle.

Hallituksessa jatkaa neljä jäsentä edellisen toimikauden hallituksesta sekä aloittaa yksi uusi jäsen (Laura Hassi, Kuntaliitto), kunnioitettavat 12 vuotta säätiön hallituksessa palvelleen Päivi Hannulan (Rikosseuraamuslaitos) siirtyessä sivuun tehtävästä.

  • Timo Mutalahti, Y-säätiö.
  • Juha Pantzar, Takuusäätiö.
  • Sanna Vesikansa, Mieli ry.
  • Pekka Lund, Sininauhaliitto ry.
  • Laura Hassi, Kuntaliitto

RETSin sääntömääräiseen vuosikokoukseen kutsutaan yksi edustaja kustakin säätiön taustaorganisaatiosta, jotka ovat: A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto ry., SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Takuu-Säätiö, Y-Säätiö, Kirkkohallitus, Suomen Kuntaliitto ry, Oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos.

Vuosikokous antoi lausumat toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, talousarvioista ja hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi Vuosikokousta kiinnostivat säätiön nykyiset toiminnat ja palvelut.

Seuraavaksi hallitus järjestää järjestäytymiskokouksen, jossa mm. valitaan säätiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.