Vapautuvien asumisen tuen verkosto sai uuden ilmeen

Vapautuvien asumisen tuen verkosto VAT aloitt joulukuussa 2023 visuaalisen ilmeen uudistamisprosessin RETSin viestinnän johdolla. VAT-verkoston vanha ilme oli luotu verkoston aloittamisen yhteydessä vuonna 2010, joten aika alkoi olla kypsä modernimmalle ulkoasulle. Kun vielä RETSin ilme uudistui syksyllä 2023, oli ajankohta kaikin puolin sopiva.

Suunnitteluun osallistuivat verkoston asiantuntija Ana Lopez, puheenjohtaja Hanna-Riikka Alasippola sekä verkoston varapuheenjohtaja Iida Makkonen. Ilmeen toteutti yhteisen suunnittelun ja vision pohjalta Winnie Ilona Ndukwe.

”Ilmeen uudistaminen oli meille tärkeää, koska halusimme päivittää ja vahvistaa viestintämme visuaalista ilmettä, säilyttäen samalla VAT-verkoston vanhan ilmeen meille tärkeät elementit, kuten avaimen, joka on meidän tavaramerkkimme. Tavoitteenamme oli luoda yhtenäinen ja tunnistettava brändi, joka kuvastaa paremmin VAT-verkoston arvoja ja tavoitteita”, kertoo verkoston asiantuntija Ana Lopez.

VAT-verkoston työn ytimessä on yhteistyö, asiantuntemus ja vaikuttaminen, mitä uusi ilme korostaa.

”Yhteistyö on verkostomme ytimessä, ja haluamme korostaa vahvaa yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta eri sidosryhmien kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostomme koostuu alan ammattilaisista ja asiantuntijoista, toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoon”, Lopez jatkaa.

Avain symboloi tärkeitä arvoja 

”Avain symboloi meille tärkeitä arvoja, kuten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Se edustaa uuden löytämistä, tilaisuuksien hyödyntämistä ja muutosta. Avain on meille myös symboli vapaudelle, turvallisuudelle ja henkilökohtaiselle kasvulle. Se mahdollistaa pääsyn uusiin kokemuksiin ja parempaan tulevaisuuteen. Avain liittyy vahvasti myös omaan kotiin, jonne voi mennä silloin kun itse haluaa”, Lopez kuvailee.

VAT-verkosto on sitoutunut tekemään merkittävää ja pitkäkestoista työtä, etsien positiivisia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia ja edistävät kestävää kehitystä. VAT-verkosto haluaa olla myös aktiivinen toimija, pyrkien jatkuvasti kehittämään toimintaansa paremman tulevaisuuden puolesta.