Vertaistukiryhmä rikoksilla oireilevien nuorten vanhemmille 

Vertaistukiryhmän mainos

Helsingin kaupunki ja RETS järjestävät yhteistyössä vertaistukiryhmän rikoksilla oireilevien, 15–20- vuotiaiden nuorten vanhemmille.

Ryhmän tavoite on tarjota tila, jossa voi puhua omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan turvallisesti, saada näkökulmia toisilta ja vahvistaa omia voimavaroja. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm: kriisi ja tunteiden käsittely, itsemyötätunto, jaksaminen ja oman voinnin huomioiminen, tiedon jakaminen, omat voimavarat ja selviytymiskeinot.

Suljettu ryhmä kokoontuu Helsingissä kuusi kertaa kesä-elokuun aikana noin kahden viikon välein. Suljettu ryhmä tarkoittaa sitä, että siihen ei oteta uusia jäseniä ryhmän aloitettua. Näin säilytetään ryhmän turvallisuus, luottamus ja mahdollistetaan vaikeistakin asioista puhuminen. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Nuoren rikosoireilu koskettaa koko perhettä

Läheiset reagoivat rikoksilla oireilevan nuoren vointiin ja nuoren oireilu aiheuttaa merkittävää stressiä heille. Usein läheiset jäävät vaille tukea. Vertaistukiryhmässä vanhemmat voivat tavata, jakaa kokemuksia ja saada myötätuntoa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta muilta vanhemmilta.

Ryhmässä kuuluksi tuleminen, kohtaaminen ja puhuminen auttavat vanhempia jaksamaan ja selviytymään. Tällä saattaa olla myönteinen vaikutus koko perheen hyvinvointiin ja lähisuhteisiin.

Mikäli olet itse tai tiedät vanhempia, joiden nuori oireilee rikoksilla, ole yhteydessä tai kysy vanhemmilta kiinnostusta ja lupaa meidän yhteydenottoomme. 

Ohjaajat ovat yhteydessä mahdollisiin ryhmälaisiin ja kertovat mielellään lisää ryhmästä ja sen tarkoituksesta.

Ryhmää ohjaavat lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluista, Marianne Tuuttila (Toivo-palvelut) ja Diana Majewski (Vertaisryhmätoiminnot) sekä RETS:ltä Katariina Soihtu (Lapsi- ja läheistyö) ja Leena Oikarinen (Asumisen palvelut).

Marianne Tuuttila, marianne.tuuttila@hel.fi  p. 040 5521787

Diana Majewski, diana.majewski@hel.fi  p. 050 3639111