Lasten toiveita vankiloille

Kuinka vankiloiden tapaamistiloista saataisiin miellyttävämpiä lapsille, jotka käyvät tapaamassa vanhempiaan? Children of Prisoners Europe -verkosto (COPE) kysyi lapsilta.

RETS kuuluu Children of Prisoners Europe -verkostoon (COPE), joka toimii tukeakseen lapsia, joiden vanhempi on vankilassa. COPE toteutti helmi-toukokuussa 2024 lapsille suunnatun kyselyn. Kyselyyn vastasi 48 lasta 10 eri maasta, Suomi mukaan lukien. Vastaukset eivät edusta kaikkia eurooppalaisia lapsia, mutta ne antavat hyvän käsityksen siitä, mitä lapset pitävät tärkeänä.

Vastauksista on muodostettu lasten suositukset sekä lista asioista, joita lapset toivovat, etteivät aikuiset tekisi. Näissä molemmissa useassa kohtaa korostui lasten ja heidän vanhempiensa kunnioitus ja hyvä kohtelu. Usein kyse on pienistä asioista – kuten siitä, että lapselle kerrotaan vaikkapa tarkastustilanteessa, mitä tapahtuu.

”Lasten ajatusten ja mielipiteiden kysyminen ja kuunteleminen on tärkeää. Vanhemman vankeus koskettaa koko perhettä. Elämäntilanteen kuormittavuuteen voi vaikuttaa myös huomioimalla lapset vankilan tiloissa ja käytännöissä”, sanoo Anastasia Lapintie RETSin lapsi- ja läheistyöstä.

”Vankilat ja niissä työskentelevät ihmiset ovat osa niiden lasten lapsuusmuistoja, jotka käyvät siellä tapaamassa vanhempiaan”, hän muistuttaa.

Lataa ja lue lasten suositukset suomeksi

Lasten suosituksen perässä on RETSin näkökulma asiaan.

 

Lue myös englanninkielinen raportti:

https://childrenofprisoners.eu/how-can-we-make-prison-spaces-more-child-friendly-for-children-visiting-a-parent/