Uusi hanke alkaa syksyllä 2024: tukea nuorille katujengi-ilmiön ja väkivaltaisen radikalismin torjumiseksi

Nuori mies vertaisohjaajan kanssa musiikkistudiossa

Oikeusministeriö on myöntänyt RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiölle rahoituksen katujengi-ilmiön ja väkivaltaisen radikalismin torjuntaan. Hanke alkaa syksyllä 2024.

Hankkeessa pilotoidaan ammattilainen–vertainen–työparimalliin perustuvaa tukihenkilötoimintaa rikoksia tehneille, väkivaltaa ja katujengikulttuuria ihannoiville nuorille, jotka ovat sijoitettuna lastensuojeluyksiköihin. Tavoitteena on katkaista nuorten rikoskäyttäytyminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yksilöllisiä keskusteluja nuorten kanssa, mahdollisesti vertaisryhmiä sekä toiminnallista tekemistä yhdessä nuorten kanssa, esim. erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

”Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Joskus yhteistä kieltä ei kuitenkaan löydy, ja silloin tarvitaan sanoittajaa nuoren ja aikuisen välillä. Ammattilaisen rinnalla vertaisohjaaja saa kokemustemme mukaan helpommin nuoren huomion ja luottamuksen. Siksi haluamme viedä työssämme toimivaksi osoittautuneen työparimallin myös lastensuojeluyksiköihin, ”kertoo RETS Nuorten toiminnan vastaava ohjaaja Hanna Myyrä.

”Minä en pystyisi uskottavasti sanomaan näille nuorille, että tiedän miltä sinusta tuntuu. Vertainen pystyy, koska hän on ollut samassa tilanteessa. Nuoret tarvitsevat kokemuksen siitä, että he tulevat aidosti kohdatuiksi ja kuulluiksi.”

Koulutusta myös ammattilaisille 

Hankkeen aikana tarjotaan myös rikoserityistä koulutusta lastensuojelulaitosten työntekijöille sekä muille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksen avulla autetaan ammattilaisia tunnistamaan riskitekijöitä ja tarjoamaan nuorille heidän tarvitsemaansa tukea ja ohjausta.

Rikoksilla oireilevan alaikäisen nuoren tunnistaminen voi olla haastavaa. Sijaishuollossa asuvan nuoren kohdalla merkkien tarkkailu ja ymmärtäminen on pitkälti heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten vastuulla.

”Nuorten ongelmat eivät ole helpottumaan päin. Tietyt merkit ja käyttäytymismallit voivat viitata siihen, että nuori saattaa olla ajautumassa tai jo ajautunut rikolliseen toimintaan. Kun ammattilaiset kykenevät tunnistamaan ja ohjaamaan riskiryhmään kuuluvia nuoria jo varhaisessa vaiheessa, se vähentää nuorten alttiutta rikoskierteelle”, Myyrä sanoo.

Hankkeessa kehitetty kokonaisuus on tarkoitus juurruttaa myöhemmin osaksi RETSin Nuorten toimintaa sekä myös osaksi lastensuojeluyksiköiden ja muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen toimintaa.