Hankkeet palvelevat

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on koko sen toiminnan ajan ollut käynnissä kehittämishankkeita, joissa on rakennettu uusia tukipalveluita rikostaustaisille ja heidän läheisilleen. Iso osa hankkeissa rakennetuista palveluista on jäänyt pysyväksi toiminnaksi.

Tällä hetkellä meneillään olevissa kehittämishankkeissa rakennetaan mm. päihteetöntä päivätoimintaa nuorille, päihteetöntä iltatoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä trauman purkuprosessia vakavien rikosten uhreille ja omaisille sekä rikoksentekijöille.

Raittila – päihteetöntä iltatoimintaa Herttoniemessä

Raittila tarjoaa vertaisuutta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kaipaavat aktiivista toimintaa ja yhdessäoloa, iltaisin sekä viikonloppuisin. Raittilan toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Nuorten toimintakeskus

Nuorten toimintakeskus -hankkeessa (2016-2018) kehitetään elämänhallintaa tukevaa toimintaa 15-29 -vuotiaille nuorille. Matalan kynnyksen toimintakeskus sijaitsee Helsingin Sörnäisissä säätiön Kinaporinkadun kiinteistössä. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Hard Luck -nettikahvila

Hard Luck -nettikahvila aloitti toimintansa keväällä 2018 ja tarjoaa netin käyttöön liittyvissä haasteissa apua rikostaustaisille ja asunnottomille. Nettikahvilaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Toiminta on suunnattu yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja työtoimintaa toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä neljä tuntia kerrallaan 1. maailmansodan aikaisia maalinnoituksia kunnostaen. Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun taustalla on ESR-rahoitteinen Maalinnoitus -hanke. Toimintaa rahoittaa Rikosseuraamuslaitos.

SeriE-hanke

SeriE-hankkeen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy. Hanke toteutetaan Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpon yhteistyöhankkeena. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Naiset näkyviksi

Naiset näkyviksi -kehittämishankkeen (2018-2020) tavoitteena on rakentaa tukijatkumoita vankilasta pääkaupunkiseudulle vapautuville ja vapautuneille naisille. Kriminaalihuollon tukisäätiön toteuttaman hankkeen toimintaa rahoittaa STEA. Naisvankien tarpeet ovat usein laaja-alaisia, mistä syystä hankkeessa tarjotaan moniammatillista (psykologi, sosionomi, sairaanhoitaja) tukea kaikissa elämäntilanteissa. Hanketiimillä on valmiudet kohdata traumaoireilusta kärsiviä ihmisiä asianmukaisella tavalla.