Vertaisryhmät lapsille

Lasten vertaisryhmä tarjoaa lapselle mahdollisuuden käsitellä perheenjäsenen vankeuden mukanaan tuomia tunteita ja tilanteita yhdessä toisten lasten kanssa. Vertaisryhmiä lapsille, jonka vanhempi tai muu läheinen on vankilassa, järjestetään tällä hetkellä Helsingissä ja Turussa.

Helsingissä toimintaa toteutetaan Taimi-vertaisryhmänä. Sitä järjestävät RETSin Lapsi- ja läheistyö ja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu. Taimi-ryhmä kokoontuu kolmena päivänä, jotka toteutetaan viikonloppuisin. Kysy lisätietoja ryhmästä Anastasia Lapintieltä tai Tiina Kinnuselta (yhteystiedot sivun lopussa)

Turussa vertaisryhmätoimintaa ovat toteuttaneet Fingerroosin säätiön toimintakeskus Panskis, RETSin lapsi- ja läheistyö ja Auralan Setlementin Sopu-työ.

Mitä lapsi saa ryhmästä?

Vanhemman vankeus aiheuttaa lapsessa monenlaista epätietoisuutta. Epäselvyys vankeuteen johtaneista asioista ja tulevasta voivat painaa mieltä.

Konkreettinen ero omasta vanhemmasta ja sen aiheuttamat tunteet itsessä aiheuttavat hämmennystä.  Lapsi voi myös kokea häpeää ja syyllisyyttä vanhemman vankeudesta. ”Miten usein pääsen tapaamaan vanhempaani” tai ”miten usein minun pitää käydä vanhempaa tapaamassa” ovat kysymyksiä, joiden käsittelyyn lapsi tarvitsee tukea.

Lapselle on myös tärkeää huomata, että hän ei ole tilanteessaan yksin. Myös muilla lapsilla saattaa olla samanlaisia kokemuksia.

Mitä lasten vertaisryhmässä tapahtuu?

Lasten vertaisryhmä tarjoaa lapselle mahdollisuuden käsitellä perheenjäsenen vankeuden mukanaan tuomia tunteita ja tilanteita yhdessä toisten lasten kanssa, joilla on samanlainen elämäntilanne. Hyödynnämme ryhmässä tarinoita, kädentaitoja ja toiminnallisia menetelmiä.

Meillä on mukana myös Emilia-piirroselokuva. Se kertoo Emilia-tytöstä, jonka isä joutuu vankilaan. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm.:

 • lapsen hyvinvointi arjessa
 • tunteiden tunnistaminen
 • vanhemman tai muun läheisen poissaolo arjesta

Kun vanhempi on vankilassa, lapsen on löydettävä tapa suhtautua siihen, että joku, joka on läheinen, jota rakastaa ja johon luottaa, on toiminut vastoin lakia. Se herättää monenlaisia ristiriitaisia tunteita.

Lasten vertaisryhmässä lapsi saa tukea itselleen ja tunteilleen. Ryhmässä askarrellaan, leikitään ja tehdään monenlaisia kivoja asioita. Tekemisen lomassa pohditaan myös perheessä tapahtuneita haastavampia asioita.

Lapsi voi pohtia mm. seuraavia kysymyksiä

 • Miksi vanhemman pitää olla vankilassa?
 • Onko isä/äiti paha, koska on joutunut vankilaan?
 • Voiko olla vihainen ja samalla ikävöidä?
 • Miksi teit niin, onko se minun syytäni?
 • Mitä vankilassa tehdään?
 • Voivatko lapsetkin joutua vankilaan?
 • Voivatko muut perheenjäsenet joutua vankilaan?
 • Olenko minä ainoa, joka on tällaisessa tilanteessa?
 • Mitä sanon kavereille ja muille?

Lapsella on siis monenlaisia kysymyksiä. Näihin haetaan ryhmissä yhdessä vastauksia. On tärkeää, että ryhmän lisäksi lapsi saa etsiä vastauksia myös vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa – näin rakentuu ajan kanssa lasta suojaava ymmärrys.

Vertaisryhmä vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään

Ryhmässä lapsi saa kokea mukavia hetkiä, mutta voi halutessaan puhua myös vaikeammista asioista. Ryhmän lopussa tehtävä retki on lapselle ikimuistoinen.

Vuosien varrella olemme huomanneet ryhmien vaikuttavan lapsen elämässä mm. seuraavilla tavoilla:

 • Lapsi saa mahdollisuuden tulla näkyväksi koko elämäntilanteensa kanssa.
 • Lapsi saa tavata toisia samassa tilanteessa olevia lapsia.
 • Vertaisuuden kautta saatu tunnetuki ja ”sijaistoivo”.
 • Lapsen kokema häpeä ja syyllisyys vähenevät.
 • Lapsi saa kokemuksen, että on ”ok” tykätä rikoksen tehneestä vanhemmasta.
 • Lapsen tarve puhua perheen tilanteesta kotona ja vankilassa olevan vanhemman kanssa lisääntyy.
 • Lapsi saa elämään enemmän iloa ja toivoa.

Ohjaa rohkeasti lastasi mukaan ryhmätoimintaan.

Kysy lisätietoja

Anastasia Lapintie (kaikki ryhmät)
050 4124 016
anastasia.lapintie@krits.fi

Tiina Kinnunen, Snellu (Taimi-ryhmä)
050 3019 638
tiina.kinnunen@evl.fi