VÄKEVÄ-hanke

Väkevä-hankkeessa (2021-2022) kehitetään kuntoutusohjelmaa rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi. Kuntoutus toteutetaan etänä hankkeessa kehitettävän Apuri-verkkoalustan välityksellä.

Kuntoutusohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sisältää dialektisia elementtejä. Viikottaisessa yksilöterapiassa tutkitaan ongelmia tuottavakäyttäytymis, harjoitellaan vaihtoehtoista käyttäytymistä sekä omien tunteiden tunnistamista ja säätelemistä. 

Kuntoutusta tarjotaan yhdyskuntapalvelua/valvontarangaistusta suorittaville tai ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleville naisille (naiseus on henkilön itsensä määrittelemää), joilla on

  • Vaikeuksia säädellä tunteitaan
  • Reaktiivista väkivaltaista käyttäytymistä tai ovat huolissaan omasta käyttäytymisestään
  • Halua oman käyttäytymisen muuttamiseen
  • Halua päihteidenkäytön lopettamiseen
  • Riittävän vakaa elämäntilanne (esim. asuminen, toimeentulo, akuutti väkivallan uhka).
  • Riittävät digitaidot verkkokuntoutukseen osallistumiseksi

Asiakkaita voidaan ohjata hankkeeseen yhdyskuntaseuraamustoimistoista ympäri Suomea ja kuntoutus voidaan suorittaa osana rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Yhdyskuntaseuraamustoimistosta voidaan olla Väkevä -hankkeeseen yhteydessä, mikäli väkivallan puheeksioton yhteydessä on alustavasti arvioitu asiakkaan mahdollinen hyötyminen kuntoutuksesta. Arvointi kuntoutuksen aloittamisesta toteutetaan yhteistyössä Väkevä -hankkeen psykologin kanssa. Asiakasohjaus käynnistyy joulukuussa 2021.

Pääyhteistyökumppanina toimii Rikosseuraamuslaitos. Hankkeen toimintaa rahoittaa Oikeusministeriö.

Ota yhteyttä

Suvi Kivimäki (asiakasohjaus)
Psykologi, projektityöntekijä
050 3484715
suvi.kivimaki@krits.fi

Sari Lönnberg
Projektipäällikkö
046 9220447
sari.lonnberg@krits.fi

 

oikeusministeriön logo