RETS – Liv utan brott

Vem är vi?

Liv utan brott (RETS) är en finsk stiftelse, nationell expert och tjänsteleverantör som främjar livshanteringen för personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga. Stiftelsen erbjuder ett brett utbud av tjänster för personer med kriminell bakgrund, deras familjer och yrkesverksamma som arbetar med dem.

Vad är vårt mål?

Syftet med verksamheten är att se till att personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga får det stöd de behöver, att deras rättigheter förverkligas och att återfallen minskar.

Vad gör vi?

Liv utan brott är en

  • nationell påverkare,
  • specialist på rehabilitering av personer med kriminell bakgrund,
  • intressebevakare för personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga, och
  • producent och utvecklare av stödtjänster.

Vi påverkar lagstiftningen, producerar information och deltar i debatt som rör detta område. Vi fungerar som expert särskilt på rehabilitering relaterad till boendetjänster, familjearbete och studier för personer med kriminell bakgrund.

Vi ger juridisk rådgivning och vägledning till dem som friges och deras anhöriga. Vi ser till att personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga får de tjänster och förmåner som de har rätt till under och efter straffet.

Vi erbjuder tjänster både på lokal nivå och på nationell nivå. Vi tar också ständigt fram nya tjänster. I huvudstadsregionen erbjuder vi boendetjänster med stöd till dem som släpps ur fängelset. Våra tjänster i huvudstadsregionen omfattar även kamratstödsaktiviteter.

Kontaktinformation

RETS Kontor
Kinaborgsgatan 2 E 39
00500 Helsingfors – Finland
Email: toimisto@krits.fi

VD Sanna Sunikka
Tel. +358 40 5117 999
email sanna.sunikka@krits.fi