Henkilöllisyyden todistaminen

Pankeilla on laissa säädetty velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pankin tulee todentaa asiakkaan henkilöllisyys luotettavalla tavalla, käytännössä esimerkiksi passilla tai ajokortilla.

Tavallista henkilökorttia haetaan poliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai käymällä poliisin lupapalvelupisteessä. Henkilökortti maksaa 58 euroa (sähköisesti haettuna 54 euroa) ja siihen tarvitaan mukaan yksi passikuva, joka ei ole kuutta kuukautta vanhempi.

Lupapalveluun on varattava aika etukäteen. Lisätietoa hakemisesta.

Henkilökortin ja passikuvien kuluihin on mahdollista hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Perustoimeentulotukea voi hakea myös henkilökortin hankkimisesta aiheutuneisiin matkakuluihin. Lisätietoa vangin toimeentulotuesta.

Vankilan sosiaalityön erityisohjaajalta voi tarvittaessa saada apua henkilökorttiin liityvissä asioissa.

Jos henkilökortti on kadonnut, siitä täytyy tehdä ilmoitus joko sähköisellä rikosilmoituslomakkeella tai käymällä poliisin toimipisteessä.

Väliaikainen henkilökortti

Poliisi voi erityisestä syystä myöntää henkilökortin myös väliaikaisena. Väliaikaisen henkilökortin myöntämisen edellytykset harkitaan aina tarkkaan ja tapauskohtaisesti.

Henkilölle voidaan hakemuksesta myöntää väliaikainen henkilökortti esimerkiksi siinä tapauksessa, että henkilön henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat on anastettu tai ne ovat kadonneet. Tällöin henkilökortti myönnetään siihen asti, kunnes hän saa uuden henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan.

Väliaikainen henkilökortti annetaan hakijalle poliisilaitoksella välittömästi ja se on voimassa enintään neljä kuukautta.