Hankkeilla apua rikoksilla oireileville nuorille, rahapeliongelmiin ja väkivaltakäyttäytymisen katkaisemiseen

Nuoria poikia reput selässään katsomassa rap-työpajaan osallistuneiden nuorten esityksiä Dallapenpuistossa.

Kriminaalihuollon Tukisäätiö toteuttaa vuosittain kehittämishankkeita, joissa tuotetaan uudenlaisia kuntouttavia toimintatapoja ja palveluita rikostaustaisille ja heidän läheisilleen. Tällä hetkellä käynnissä on kuusi hanketta. Lue, mitä hankkeiden syyskauteen 2022 kuuluu.

Uusia tuulia: Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Elokuussa alkanut Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanke on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä päättäjille kolmella hyvinvointialueella, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sekä lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään. Hankkeen syksyyn kuuluu digitaalisen oppimateriaalin, muun muassa videoiden, podcastin ja verkkokäsikirjan tuotantoa.

Täydessä vauhdissa: RISERaPeli, Novus Ego ja OMA

RISERaPeli-hankkeen (2021–2024) päätavoitteena on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia vapaudessa suoritettavia rikosseuraamuksia. Vuoden 2022 tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen yhdyskuntaseuraamustoimistoissa asiakastyötä tekevät tunnistamaan ja ehkäisemään rahapeliongelmia. Syyskuun loppuun mennessä koulutettuja on noin 160, eli yli 70 % tavoitteesta. Seuraa koulutuksia hankkeen Facebook -sivuilta.

Novus Ego -hankkeella on uusi yhteistyökumppani: Martat tarjoavat hankkeen asiakkaille tietoja ja taitoja terveellisestä sekä edullisesta ravitsemuksesta. Ravitsemusopetus täydentää loistavasti hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaitten päihteetöntä ja/tai rikoksetonta identiteettiä muun muassa liikunnan, yhteisöllisyyden ja vertaistuen kautta. Novus Ego -hankkeen kohderyhmä on nuoret aikuiset ja jokaiselle asiakkaalle rakennetaan hankkeessa oma yksilöllinen kuntoutuspolku. Uusia asiakkaita otetaan mukaan avointen ovien periaatteella.

OMA-hanke (2021–2023) on väkivaltarikollisuuden vähentämiseen suunnattu hanke, jonka tarkoituksena on hankkia Rikosseuraamuslaitokselle toimiva kuntoutusohjelma väkivaltarikosten vähentämiseen. Tämä ohjelma on CSC, cognitive self change, suomenkieliseltä nimeltään OMA. Hanke on tänä syksynä käynnistänyt ohjelman mukaisen asiakastyön pilottiryhmät Mikkelin ja Riihimäen vankiloissa. Lisäksi tekeillä on täydennyskoulutuksia sekä suomenkielinen käsikirja OMA-ohjaajille.

Viimeinen syksy: Väkevä ja Juntu

Loppuvuodesta päättyvässä Väkevä-hankkeessa (2021–2022) on kehitetty kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvaa kuntoutusohjelma rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Kuntoutukset, joissa tuetaan rikostaustaisia naisia erityisesti tunnesäätelyssä ovat käynnissä ja jatkuvat vuoden loppuun saakka. Kuntoutuksen jatkokehittämiseksi on haettu uutta hankeavustusta STEA:sta.

Juntu on tarjonnut kaksivuotisen (2020–2022) toimintakautensa ajan tukea väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille. Työtä on tehty yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa myös vankilaan. Asiakkaat ovat hankkeessa saaneet vertaisohjaajan tukea, yksilöllistä ohjausta ja toiminnallista kuntoutusta. Hankekauden aikana on tunnistettu suuri tarve Juntun työlle ja uusia rahoitusmahdollisuuksia etsitäänkin parhaillaan.