Kriminaalihuollon tukisäätiö on nyt RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö on muuttanut nimensä ja toimii jatkossa nimellä RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö. Uuden nimen myötä myös säätiön visuaalinen ilme muuttuu.

Uusi nimi on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 3.7.2023 alkaen. Viestinnässä uusi nimi ja ilme otetaan käyttöön asteittain syksyn aikana. Muutos ei vaikuta säätiön toimintaan eikä palveluiden saatavuuteen. Säätiön tehtävä ja tavoitteet pysyvät ennallaan, uusi nimi kuvaa paremmin säätiön toimintaa ja arvoja.

Kriminaali-sanasta luovutaan

Nimenmuutoksen taustalla on pitkään jatkunut pohdinta säätiön nimen nykyaikaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Yksi suurimmista syistä nimen muuttamiselle on kriminaali ja kriminaalihuolto -sanojen ongelmallisuus.

– Kriminaalihuollon käsite käytännössä poistui lainsäädännöstä vuonna 2010, kun kriminaalihuoltolaitos ja vankeinhoitolaitos yhdistyivät rikosseuraamuslaitokseksi. Kriminaalihuollon tukisäätiö -nimen voi siten katsoa olevan vanhentunut. Lisäksi kriminaali-termi on nykyajan kielenkäyttöön leimaava. Yksi säätiön tavoitteista on vähentää rikoksilla oireileviin, rikoksista tuomittuihin sekä heidän läheisiinsä kohdistuvaa kielteistä leimaa. Säätiön nimen on oltava linjassa tavoitteidemme ja arvojemme kanssa, toimitusjohtaja Sanna Sunikka painottaa.

Muutoksen myötä säätiö luopuu kriminaali- ja kriminaalihuolto-sanojen käytöstä kaikessa viestinnässä.

– Kieli ja maailma muuttuvat. Me haluamme pysyä muutoksessa mukana. Toimintamme on laajaa, sisältäen sekä ennaltaehkäisevää että kuntouttavaa työtä. Monimuotoinen asiakaskuntamme sisältää eri-ikäisiä, taustaisia ja sukupuolisia ihmisiä – rikoksilla oireilevia, rikoksista tuomittuja ja heidän läheisiään. Haluamme korostaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus rakentaa itselleen rikokseton elämä, me uskomme ihmisen kykyyn tehdä muutos ja me tarjoamme siihen tukea, sanoo viestintäpäällikkö Tuuli Daavittila.

Uusi brändi on värikäs kuten säätiön asiakaskuntakin

Jatkossa RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiön tunnistaa värikylläisestä, mutta asiallisesta ilmeestä. Uuden ilmeen pääelementit ovat tunnistettava logo, tummansininen pääväri sekä graafinen elementti, joka koostuu logosta irrotetuista palasista. Uuden ilmeen luomisessa kumppanina toimi lahtelainen mainostoimisto Ampersand Design Oy.

– Säätiön uusi logo koostuu eri muotoisista ja värisistä palasista, jotka symboloivat erilaisia persoonallisuuksia ja elämän monimuotoisuutta. Palaset ovat myös tulevaisuuden rakennuspalikoita – elämässäkin tarvitaan värejä ja sävyjä, jotta se olisi täyteläinen ja merkityksellinen”, kertoo Ampersandin luova johtaja Marjo-Riitta Hautala.

Brändiuudistusta on edistetty vuosien 2022–2023 aikana. Brändiuudistus otettiin osaksi kuluvan strategiakauden tavoitteita ja sen tueksi teetettiin mm. maine ja sidosryhmätutkimus. Vuoden 2022 syksyllä aloitettiin konkreettinen työskentely brändiuudistuksen parissa. Henkilöstölle järjestettiin työpajoja, ja nimiehdotuksia kerättiin avoimen nimikilpailun kautta niin henkilöstöltä, asiakkailta kuin yhteistyökumppaneilta. Kaikki työpajat, yhdessä jaetut ideat ja saadut ehdotukset edistivät prosessia ja auttoivat kiteyttämään lopullisen uuden brändin.

–  Brändityön tavoitteena on inhimillistää RETSin ulospäin näkyvä ja kuuluva brändi, ja tätä tukemaan määrittelimme RETSille brändipersoonan. Kirkastettu brändi on rohkea suunnannäyttäjä, jolla on palava halu asioiden uudistamiseen. Tietoa jakava palvelu- ja asiantuntijabrändi on vuorovaikutuksessaan aidosti välittävä, kohtaava ja avoin”, kertoo copywriter Hanna Piiparinen.

Toiminta jatkuu ennallaan, viestintäkanavat päivitetään

Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkökulmasta toiminta jatkuu kuten ennekin. Tutut asiantuntijat jatkavat omissa tehtävissään, tutuilla nimikkeillä.

Uusi nimi ja ilme otetaan viestinnässä ja viestintäkanavissa käyttöön vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Asiantuntijoidemme henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat 18.9. alkaen etunimi.sukunimi@rets.fi. Säätiön verkkosivut löytyvät niin ikään 18.9. alkaen osoitteesta www.rets.fi.  Vanhat sähköpostiosoitteet ja verkkosivuosoite toimivat uusien kanssa rinnakkain vähintään vuoden 2024 loppuun saakka, siirtymisvaihetta helpottaen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sanna Sunikka
sanna.sunikka@krits.fi
040 5117999

Viestintäpäällikkö Tuuli Daavittila
tuuli.daavittila@krits.fi
044 769 3982