Mitä säätiö tekee?

RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö työskentelee rikoksista tuomittujen, rikoksilla oireilevien ja heidän läheistensä kanssa. Tarjoamme tietoa myös heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille sekä päättäjille.

RETS on

  • valtakunnallinen vaikuttaja,
  • rikostaustaisten kuntoutuksen asiantuntija,
  • rikostaustaisten ja heidän läheistensä edunvalvoja sekä
  • tukipalveluiden tuottaja ja kehittäjä.

Valtakunnallinen vaikuttaja

Vaikutamme rikostaustaisia ja heidän läheisiään koskevaan päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi kriminaalipolitiikka – edistämään vapautuvan sijoittumista yhteiskuntaan ja vähentämään uusintarikollisuutta sekä rikosseuraamuksesta aiheutuvia haittoja.

Vaikutamme lainsäädäntöön antamalla lausuntoja uusista lakihankkeista kiinnittäen huomiota erityisesti säädösten vaikutuksiin rikosseuraamusasiakkaille.

Vaikutamme jäsenenä työryhmissä ja verkostoissa. Uskomme, että toimivat hyvinvointipalvelut ovat parasta rikostenehkäisyä.

Tuotamme tietoa rikostaustaustaisten ja heidän läheistensä erityistarpeista. Välitämme sitä ammattilaisille, päättäjille, medialle ja suurelle yleisölle omissa sähköissä viestintäkanavissamme verkkosivullamme, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä.

Järjestämme avoimia, paikallisia ja valtakunnallisia verkosto- ja ajankohtaistapahtumia, kuten vuosittaisen Kriminaalityön foorumin.

Kuntoutuksen asiantuntija

Tavoitteenamme on kehittää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä, jolla turvataan vankilan kuntoutuksen jatkuminen vapauteen ja jossa otetaan huomioon myös läheisten ja perheen rooli sekä tarpeet.

Toimimme asiantuntijana erityisesti rikostaustaisten asumispalveluihin, perhetyöhön sekä opiskeluun liittyvässä kuntoutuksessa. Meillä on kokonaiskuva myös valtakunnallisesta kehittämistoiminnasta.

Kehitämme rangaistuksen jälkeistä, yksilöllisistä tarpeista lähtevää kuntoutusta rikosseuraamusasiakkaille.

Kehitämme myös rangaistuksenaikaista kuntoutusta yhdyskuntapalvelussa sekä vankeusrangaistuksen loppuvaiheessa, kuten valvotussa koevapaudessa.

Rikostaustaisten ja heidän läheistensä edunvalvoja

Seuraamme, että rikostaustaiset ja heidän läheisensä saavat heille kuuluvat palvelut ja etuudet rangaistuksen aikana ja sen jälkeen. Tiedotamme oikeuksista.

Annamme neuvontaa ongelmatapauksissa ja kerromme valitusmahdollisuuksista ja muista oikeusturvakeinosta.

Tukipalveluiden tuottaja ja kehittäjä

Tuotamme palveluita paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kehitämme jatkuvasti myös uusia palveluita.

Tutustu valtakunnallisiin palveluihimme: RETS asiamiestoimintaan, asumispalveluohjaukseen, Oppiva-toimintaan ja Lapsi- ja läheistyöhön.

Pääkaupunkiseudulla tarjoamme tuetun asumisen palveluja vankilasta vapautuville. Olemme ainoana Suomessa keskittyneet pelkästään vankilasta asunnottomina vapautuviin.

Pääkaupunkiseudun palveluihimme kuuluu myös vertaistoimintoja, kuten Nuorten toimintakeskus, Raittila sekä, Vertaistuki Redis.

Palveluita kehitetään myös erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa.

Jäikö joku asia mietityttämään tai heräsikö kiinnostus? Ota meihin yhteyttä.

Jos haluat kuulla ajankohtaisia asioita toiminnastamme, voit tilata uutiskirjeemme täältä.