Yhteiskuntavaikuttaminen – jotta kukaan ei putoaisi

Rikoksettoman elämän tukisäätiö tuo esiin rangaistuksista vapautuvien ja heidän läheistensä ääntä sekä toimii heidän edunvalvojanaan.

Olemme ainoa pelkästään rikostaustaisiin ja heidän läheisiinsä keskittynyt järjestö Suomessa, jonka työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia.

Yhteisenä tavoitteenamme on kuntoutuspainotteisen kriminaalipolitiikan edistäminen. Rikostaustaisten kuntoutusta tukee laaja tutkimusnäyttö, mutta se näkyy myös arjen työssämme.

Kriminaalipolitiikalla tarkoitamme kaikkea yhteiskuntapolitiikkaa, joka vaikuttaa rikosten uusimiseen. Köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävä yhteiskuntapolitiikka lisää aina myös rikollisuutta.

Yhteiskuntavaikuttamisella pyrimme vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, virkamiesvalmisteluun, mediaan ja yleiseen mielipiteeseen.

Millaisia muutoksia haluamme saada aikaan?

 • Vankilassa on tarjolla mielekästä ja tarpeenmukaista työtä, koulutusta ja kuntoutusta, mikä helpottaa vapautumisen jälkeistä elämää.
 • Vankien terveydenhuolto on osa julkista terveydenhuoltoa Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaisesti.
 • Päihdekuntoutus on päihdehuoltolain mukaisesti tarpeenmukaista ja oikea-aikaista. Vanki pääsee tarvittaessa päihdekuntoutukseen vankeinhoidon ulkopuoliseen laitokseen. Korvaushoidon arviointeja ja aloituksia tehdään vankiloissa.
 • Hyvinvointialueet ja kunnat ovat sopineet palvelujen, kuten kuntoutuksen, järjestämis- ja kustannusvastuunsa siten, että se toimii käytännössä.
 • Lain vaatima vapauttamissuunnitelma tehdään kaikille vangeille.
 • Vankilassa aloitettu kuntoutus jatkuu vapautumisen jälkeen. Suuremmilla paikkakunnilla viranomaiset muodostavat yhteistyöryhmän, jossa tavoitteena on vapautuvan asumisen, toimeentulon ja koulutuksen tai työelämään pääsyn varmistaminen.
 • Hyvinvointialueet toimivat yhteistyössä vankilan kanssa perheen tukemiseksi. Viranomaiset ovat laatineet vankien lapsia koskevat yhtenäiset ohjeet vankiloihin sekä kuntien lastensuojelutyöhön.
 • Lapsen etu huomioidaan kaikissa viranomaispäätöksissä.
 • Jokaisella rangaistuksesta vapautuvalla on asunto.

Missä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tehdään?

 • Järjestämme vuosittain ajankohtaistapahtuman Kriminaalityön foorumin.
 • Laadimme lausuntoja lakiehdotuksiin.
 • Vaikutamme monissa työryhmissä ja hallituksissa.
 • Koordinoimme useita valtakunnallisia kehittämisverkostoja.
 • Teemme asiantuntijaviestintää kirjoittamalla artikkeleita ja muita kirjoituksia.
 • Lähetämme uutiskirjeitä ammattilaisille.
 • Otamme kantaa asioihin yhdessä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Pidämme yhteisötiliä Twitterissä ja Facebookissa. Asiantuntijoillamme on myös omia some-tilejä.