Kehitetään yhdessä – kehittämishankkeet voivat olla yhteisiä

Järjestöillä on laaja arjen kosketuspinta asiakkaisiin, mikä mahdollistaa asiakkaiden asemaa ja palvelujen toimintaa parantavien innovaatioiden kehittämisen.

Monet innovaatioista ovat niin hyviä, että ne ovat siirtyneet osaksi julkista palvelujärjestelmää tai järjestön pysyväksi toiminnaksi.

Ota yhteyttä, kun etsit kehittämiskumppania

Rikoksettoman elämän tukisäätiöllä on asiantuntemusta rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeista.

Etsimme hankkeisiimme yhteistyökumppaneita muista järjestöistä ja viranomaisista sekä olemme yhteistyökumppanina monissa muiden hankkeissa.

Kehittämishankkeilla vastaamme tietyn kohderyhmän tai toimintamuodon tarpeeseen. Tänä vuonna käynnissä on hankkeita liittyen mm. vankilasta vapautuvien naisten kuntoutukseen sekä rikostaustaisten naisten väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn ja  väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten tukemiseen.

Yhteistyökumppanina olemme vankilasta vapautuvien naisten asuttamista (Y-säätiö), asunnottomuuden uusiutumisen ehkäisemistä (Setlementtiliitto), rikostaustaisten arjen taitojen ja asumisen valmiuksien parantamista (Marttaliitto) sekä seksuaalirikosten ennaltaehkäisemistä tavoittelevissa hankkeissa (Sexpo).

Monet ideoista syntyvät verkostoissa ja niissä tehdään kehittämistyötä. Tutustu verkostoihin tästä.

Suurin rahoittaja omissa ja kumppanuushankkeissa on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin.

Kun sinulla on idea, ota yhteyttä ja voimme järjestää tapaamisen!