Arvot ja strategia

RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö työskentelee rikoksista tuomittujen, rikoksilla oireilevien ja heidän läheistensä kanssa.

Visiomme on, että rikostaustaiset, rikoksilla oireilevat ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen, heidän oikeutensa toteutuvat ja uusintarikollisuus vähenee.

Arvot


Ihmisarvo ja ennakkoluulottomuus
Uskomme ihmiseen ja häneen kykyynsä muuttua. Edistämme kuntoutusmyönteisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Vähennämme rikostaustaisiin sekä heidän läheisiinsä kohdistuvaa kielteistä leimaa.

 


Vahva ammatillisuus

Teemme parhaamme asiakkaidemme eteen. Kouluttaudumme ja vahvistamme ammattiosaamistamme jatkuvasti. Olemme perillä alan parhaista käytännöistä, joilla rikostaustaisia ja heidän läheisiään voidaan auttaa.

 


Avoimuus ja läpinäkyvyys

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Toiminnan tulokset tehdään näkyviksi. Jaamme myös organisaation sisällä tarvittavan tiedon ja osaamisen.

 


Osallisuus ja yhdessä tekeminen

Uskomme, että muutos syntyy parhaiten, kun ihminen on osa yhteisöä. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta ja rakennamme muutosta yhdessä.

 

 

Strategiset painopisteet 2022–2024

RETSin strategia määrittelee toiminnan painopisteet ja strategiset muutokset vuosille 2022–2024. Strategiatyö aloitettiin syksyllä 2020 ja siihen osallistui säätiön koko henkilökunta ja hallitus.

1. Erityinen asiantuntijuus

Johtoajatuksena on strategiakauden aikana vahvistaa säätiön asemaa valtakunnallisena ja tunnettuna toimijana.

  • Kirkastetaan säätiön oma erityinen asiantuntijuus
  • Kaikki säätiön asiakastoiminnot arvioidaan asiakaslähtöisyyden ja vaikutusten näkökulmasta.
  • Kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa toimintoja ja palvelupolkuja asiakastarpeisiin paremmin vastaaviksi.
2. Valtakunnallinen kumppani

Johtoajatuksena on parantaa rikoksista tuomittujen, rikoksilla oireilevien ja heidän läheistensä palvelujen saatavuutta sekä asemaa yhteiskunnassa kumppanuuksien kautta.

  • Valtakunnalliset ja alueelliset kumppanuudet tuottavat asiakkaille parempaa hyvinvointia olemassa olevien palveluiden tai uusien innovaatioiden myötä.
  • Verkossa toteutettavilla palveluilla tavoitetaan koko kohderyhmä.
  • Toimitaan aktiivisena kumppanina alan tutkimukselle.
3. Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö

Johtoajatuksena on sujuvoittaa tekemisen tapaa ja saada kaikki säätiön toiminnot työskentelemään saumattomasti yhteen.

  • Organisaatiorakennetta ja johtamisen tapaa uudistetaan.
  • Henkilöstön osaamista kehitetään säätiön erityisen asiantuntijuuden vahvistamiseksi.