Janika Lindström

Lehtori Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksessa. Vuosina 2018-2020 KEIJO -hankkeessa. Monipuolinen työkokemus sosiaali- ja rikosseuraamusalan työtehtävistä. Toimii järjestöjen luottamustehtävissä ja osallistuu aktiivisesti kriminaalityön kehittämiseen erilaisissa kokoonpanoissa ja hankkeissa.

Hankkeissa muutetaan maailmaa palanen kerrallaan

Kokemusasiantuntijuuteen perustuvassa kehittämistoiminnassa kokemusasiantuntijoilla on asiantuntija-asema. Tämän toiminnan myötä maailmaa on muutettu palanen kerrallaan. KEIJO-hankkeessa (kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta 2018–2020) rikos- ja päihdetaustaiset Lue lisää

”Tervetuloa yhteiskuntaan, ei sua täällä auteta” – Projektityöntekijän havaintoja rikoksista tuomittujen paluusta takaisin yhteiskuntaan

Blogikirjoitus paikantuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO-hankkeena (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018–2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisältää Lue lisää

Koronan aikaisia havaintoja digiaskelista ja -loikista KEIJO-hankkeessa

Blogikirjoitus paikantuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO-hankkeena (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018–2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisältää Lue lisää

Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta sekä rohkeutta uudistaa palveluita

Yhteiskuntamme on koetuksella pandemian vuoksi. Erilaiset rajoitukset vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ihmiset, yhteisöt ja erilaiset yritykset ovat uudenlaisessa tilanteessa koronakriisin vuoksi. Kysymykset terveydestä, ihmissuhteista Lue lisää

Mihin me tarvitsemme rikos- ja päihdetaustaisten kokemustietoa?

Blogikirjoitus paikantuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO-hankkeena (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018–2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisältää Lue lisää

Havaintoja rikos- ja päihdetaustaisten kasvusta kokemusasiantuntijuuteen

Blogikirjoitus paikantuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO -hankkeena (KEIJO -hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018-2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, Lue lisää

Kokemusasiantuntijat ovat kokemusopettajiamme

KEIJO -hanke (KEIJO, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018-2020) KEIJO -hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, jonka toteutus Uudellamaalla sisältää kolme kuukautta Lue lisää

Kokemusasiantuntijat oppimassa työelämässä

KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus kestää kolme kuukautta ja sen jälkeen tavoitteena on, että koulutuksen käyneitä tuetaan työelämään tai ammatillisiin opintoihin. Kolmen kuukauden kokemusasiantuntijakoulutus edesauttoi koulutukseen Lue lisää

Kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta

Syksyllä Laurea-ammattikorkeakoulussa alkaneeseen KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen on lähes neljän kuukauden aikana sisältynyt monenlaisia oppimiskokemuksia. Opetussisällöt ovat liittyneet kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisena toimimiseen, kriminologian perusteisiin ja Lue lisää

Kirjeeni Sinulle

Tahdon kiittää kaikesta siitä, miten autoit monia asiakkaitani ja mitä opetit minulle ammattilaisena. Autoit useita asiakkaitani sellaisin keinoin, joita ammattilaisilla ei ole käytössään. Avullasi Lue lisää

Miten edistää vankien työllistymistä?

Miten yhteisöllistä kaupunkiviljelytoimintaa sekä kierrätysmateriaalien käyttöä voitaisiin lisätä suomalaisissa kaupunkiympäristöissä toimivissa vankiloissa ja rikostaustaisten parissa toimivissa järjestöissä? Tarjoaisiko kierrätysmateriaalien käyttö innovaatiomahdollisuuksia myös vangeille itselleen Lue lisää

Tuliaisia Englannista

Mitä tehdä kaoottiselle vankilalle? Tämä selvisi Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille vierailulla Isossa-Britanniassa. Coventryn yliopisto järjesti vierailun ohjelman. Saimme tutustua erilaisiin rikosseuraamusalan toimijoihin sekä osallistua Lue lisää