Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Hanke on päättynyt. Hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä.

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta (2022-2023) -koulutushanke sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tuotti erilaisia digitaalisia koulutusmateriaaleja hyvinvointialueiden päättäjille ja sote-ammattilaisille lisäten heidän valmiuksiaan toimia uusintarikollisuutta vähentävästi.

Rikostaustaiset ja heidän läheisensä jäävät usein tarvitsemiensa palveluiden sekä tuen ulkopuolelle, koska heidän erityistarpeitaan ei tunnisteta, heidän kohtaamisensa koetaan haasteelliseksi, eikä heidän tukemisekseen ole tarvittavia välineitä. Hyvinvointialueiden päättäjillä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tuleekin olla riittävää osaamista ja asiantuntemusta käytössään, jotta he voivat toimia uusintarikollisuutta vähentävästi.

Hankkeessa toteuttiin kolmella hyvinvointialueella koulutusohjelmapilotti, jonka tavoitteena oli

  1. Vahvistaa hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa päätöksissä.
  2. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä vahvistaa heidän osaamistaan rikosseuraamuksen vaikutuksista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Hanke alkoi elokuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023. Hankkeen rahoitti Oikeusministeriö.