Kierteen katkaisijat – Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Tällä sivulla tarjoamme tietoa hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille ja päättäjille uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

60 % vankilasta vapautuneista uusii rikoksensa.

Rikoskierteellä on monta kärsijää. Välittömin kärsijä on tietysti rikoksen uhri. Rikos on kriisi myös rikoksesta tuomittujen läheisille. Myös kaikki hyvinvointialueen asukkaat kärsivät uusintarikollisuudesta: siitä aiheutuu inhimillistä kärsimystä, yleistä turvattomuutta, sosiaali- ja terveyspalvelumenojen kasvua sekä syrjäytymisestä koituvaa tulonmenetystä. Rikoskierteen ytimessä on rikosseuraamusasiakas itse. Myös hän kärsii kierteen pitkittymisestä.

Jotta uusintarikollisuus saataisiin vähenemään, tarvitaan monenlaista tukea ja apua kuntoutumisen tueksi.

 • 90 % rikosseuraamusasiakkaista on mielenterveysongelmia
 • 94 % rikosseuraamusasiakkaista on päihdesairaus
 • Joka kolmas vankilasta vapautuvista vapautuu ilman asuntoa

Rikoksesta tuomitut ovat hyvinvointialueensa asukkaita siinä missä muutkin. Hyvinvointialueen tehtävänä on heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestäminen. Palveluiden puute pidentää rikoskierteitä.

Käsikirja hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille

Kierteen katkaisijat -käsikirja on tarkoitettu rikosseuraamusasiakkaita ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Se sisältää luvut muun muassa vapautumisen valmistelusta, asunnottomuudesta, vankilan päihde- ja mielenterveyspalveluista ja rikosseuraamusasiakkaiden läheisten asemasta. Lukija saa käsikirjasta käytännöllistä tietoa rikosseuraamuksista, näkökulmia parempiin asiakaskohtaamisiin sekä vinkkejä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Lataa käsikirja, jos olet miettinyt työssäsi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä…

 • Miten voisin tukea asiakastani rikoksettomassa elämässä?
 • Millaista päihde- ja mielenterveystyötä vankiloissa tehdään?
 • Millaista tukea tarvitaan siirtymävaiheessa vapaudesta vankilaan tai vankilasta vapauteen?
 • Millainen kriisi rikosseuraamus on tuomitun läheisille?
 • Miten varmistaisin, että erityistä tukea tarvitseva asiakas ei jää pyörimään luukulta toiselle?

Podcast hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille

Kierteen katkaisijat on podcast vankilakierteestä ja erityisesti sen katkaisemisesta. Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii ihmiseltä, entä palveluilta? Podcastissa keskitytään erityisesti asiakaskohtaamisiin. Podcast on koulutuspaketti hyvinvointialueiden ammattilaisille rikosseuraamusasiakasryhmästä ja heidän läheisistään.

Jakso 1: Vankilasta vapautuminen saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 2: Päihteet, mielenterveysongelmat ja rikollisuus saavutettavana tekstitiedostona.

Jakso 3: Vankilasta asunnottomaksi saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 4: Naisen paikka rikosmaailmassa  saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 5: Nuoret, jotka tekevät rikoksia saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 6: Veli vankilassa Saavutettavana tekstitiedostona

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -webinaarin tallenne

16.5.2023 järjestetyn Webinaarin teemana oli hyvinvointi-alueiden, Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien ja kolmannen sektorin välinen verkostoyhteistyö muun muassa päihde-, mielenterveys- ja asumistyössä.

Kenelle?

 • Sotealan ammattilaiselle, esihenkilölle ja opiskelijalle
 • Rikosseuraamusalan ammattilaiselle, esihenkilölle ja opiskelijalle
 • Hyvinvointialueiden päättäjälle ja virkahenkilöjohdolle
 • Alan järjestötoimijalle

Opas hyvinvointialuepäättäjille

Kierteen Katkaisijat -opas tarjoaa tietoa uusintarikollisuuden vähentämisestä sekä esittelee neljä konkreettista toimenpidettä, joita hyvinvointialueilla voidaan edistää.

rets logo


Kierteen Katkaisijat -materiaalit tuotettiin osana Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -koulutushanketta (2022-2023).