RISERaPeli – Rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmien tunnistaminen, ehkäisy ja kuntoutus

RISERaPeli-hankeen (2021-2024) tehtävänä on kehittää rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelman tunnistamiseen, ehkäisyyn ja kuntoutukseen erilaisia keinoja ja menetelmiä.

Hankkeen päätavoite on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia vapaudessa suoritettavia seuraamuksia valtakunnallisesti.

Hanke pyrkii lisäämään yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa toimivien rikosseuraamustyöntekijöiden tietoisuutta, ymmärrystä, uskallusta sekä osaamista rahapelaamisen käsittelyyn, jotta rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen tunnistetaan rikosseuraamuksen aikana ja asiakkaille tarjotaan sopivaa ja oikea-aikaista tukea ja kuntoutusta.

RISERaPeli-hankkeen työntekijät toimivat myös terapeutteina Pelipysäkki-verkkokuntoutusohjelmassa, jonka avulla tuetaan asiakkaita rahapelihaitattomaan ja rikoksettomaan elämään.

RISERaPeli-hanke:

  • KOULUTTAA kaikki Suomen yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakastyötä tekevät työntekijät rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, rahapeliongelman tunnistamiseen sekä asiakkaiden ohjaamiseen sopivan tuen ja/tai kuntoutuksen piiriin.
  • KUNTOUTTAA vapaudessa seuraamustaan suorittavia haittoja aiheuttavalla tasolla rahapelaavia asiakkaita Pelipysäkki-verkkokuntoutusohjelman avulla.
  • KEHITTÄÄ yhteistyössä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, kokemusasiantuntijoiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat mm. rahapelaamisen puheeksi ottaminen, haittoja aiheuttavan rahapelaamisen tunnistaminen, palveluohjaus, kuntoutus ja vertaistukipalvelut.

Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Peliklinikan, Sininauhaliiton, Sosped-säätiön sekä THL:n asiantuntijoiden kanssa. RISERaPeli-hankkeessa toimii projektipäällikkönä Laura Nousiainen sekä projektityöntekijänä Kirsi-Marja Salohalla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Rikoksettoman elämän tukisäätiön RISERaPeli-hanke on jatkumoa Uudellamaalla toteutetulle Rikosseuraamuslaitoksen ja Peliklinikan yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena oli tuoda rahapeliongelmien käsittely osaksi yhdyskuntapalvelua.

Ota yhteyttä

Laura Nousiainen
puh. 044 4937 671
laura.nousiainen@rets.fi

Kirsi-Marja Salohalla
044 7101689
kirsi-marja.salohalla@rets.fi