Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta (2022-2023) -koulutushanke sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tuotti erilaisia digitaalisia koulutusmateriaaleja hyvinvointialueiden päättäjille ja sote-ammattilaisille lisäten heidän valmiuksiaan toimia uusintarikollisuutta vähentävästi. Hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä.

Hankkeessa toteuttiin kolmella hyvinvointialueella koulutusohjelmapilotti, jonka tavoitteena oli

  1. Vahvistaa hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa päätöksissä.
  2. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä vahvistaa heidän osaamistaan rikosseuraamuksen vaikutuksista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Hanke alkoi elokuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023. Hankkeen rahoitti Oikeusministeriö.

Juntu-hanke

Juntu-hanke (2020–2022) toimi osana Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toimintaa tarjoten väkivallalla oireileville 15–29 vuotiaille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta tukihenkilötoiminnan muodossa.

Toiminta sisälsi myös vertaisryhmiä sekä neuvontaa läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Hanke toteutettiin projektikumppanuudessa Rikosseuraamuslaitoksen kanssa ja hankkeen rahoitti Oikeusministeriö.

Hankkeessa kehitetty tukihenkilötoimintamalli on integroitu osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön palveluita ja tukihenkilötoiminta jatkuu osana Nuorten toimintaa.

Digiohjaus-jatkohanke (2021)

Hard Luck -nettikahvilahankkeessa kehitettyä digitaitojen tukemista integroitiin vuonna 2021 osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön pysyvää kohtaamispaikkatoimintaa.

Vuonna 2021 digiohjausta tarjottiin rikostaustaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä asunnottomille sähköiseen asiointiin ja digilaitteiden käyttöön.

Katso digiohjaajan tietoiskuvideot

SeriE-hanke

Vuoden 2021 alusta lähtien SeriE-hankkeen matalan kynnyksen tukipalvelut jatkuvat Sexpo-säätiössä, Oikeusministeriön valtionavustuksen rahoittamana.

SeriE-hanke tarjoaa tukea henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Hankkeen matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Tukea tarjotaan myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Vuosina 2018-2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeessa työskenteli vuosina 2018-2020  kaksi erityisasiantuntijaa Sexpossa ja yksi verkosto- ja vaikuttamistyön asiantuntija Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Vuosina 2018-2020 hankkeessa rakennettiin potentiaalisille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöille ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntoutuksen polku yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen erikoistuneen SeriE-asiantuntijaverkoston kanssa. Hoitopolku on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa osana SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivalojan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurmisen kirjoittamaa artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus (C-osa, s. 125-151).

SeriE-verkosto

SeriE-hanke on osa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta, moniammatillista SeriE-verkostoa.
Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia. Vuonna 2021 niin ikään SeriE-verkoston koordinointi siirtyy Kriminaalihuollon tukisäätiöstä Sexpo-säätiöön

Hard Luck -nettikahvila (2018–2020)

STEAn rahoittama Hard Luck nettikahvila toimi osana Kriminaalihuollon tukisäätiötä vuosina 2018–2020. Hard Luck -nettikahvila oli rikostaustaisille ja asunnottomille tarkoitettu päihteetön ja maksuton tila, joka tarjosi valmiuksia sähköiseen asiointiin sekä tukea päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Hard Luckissa asiakas sai ohjaajilta yksilöllistä ohjausta sähköiseen virastoasiointiin kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä tietokoneen käytön perusteiden harjoitteluun ilman ajanvarausta.

Vuonna 2021 Hard Luckissa kehitetty digitaitojen tukeminen integroidaan osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön pysyvää kohtaamispaikkatoimintaa.

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja
Hard Luck -nettikahvilahankkeen toimintakertomus