Pieni askel kohti yhdenvertaisuutta

Hyvää alkanutta Pride-kuukautta! Vuoden 2023 Helsinki Priden teemana on Riemu ja kapina – sillä maailmaa muuttaaksemme tarvitsemme molempia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ottivat tänä vuonna pienen askeleen kohti yhdenvertaisempia ihmisoikeuksia, kun laki sukupuolen vahvistamisesta astui voimaan 3.4.2023. Lainmuutoksen myötä sukupuolen juridinen vahvistaminen onnistuu täysi-ikäisten kohdalla ilman lääkärintodistusta, kirjallisella selvityksellä. Laki ei mahdollista sukupuolen vahvistamista muuksi kuin mieheksi tai naiseksi.

Uusi laki nostanee tilastollisesti transtaustaisten ihmisten lukumäärää vankiloissa ja helpottaa transtaustaisten ihmisten tilannetta vankien sijoittelussa. Samaan aikaan sateenkaari-ihmisten kokema syrjintä ja häirintä vankiloissa sekä palveluissa voi lisääntyä. Tämä vahvistaa entisestään tarvetta sote-alan ammattilaisten ja vankilan henkilökunnan tietoisuudelle sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Tarvitaan myös lisää keinoja puuttua häirintää tai syrjintää sisältäviin tilanteisiin.

Muutoksessa on rikostaustaisten ja muiden marginaalissa elävien kannalta myös joitakin haasteita, joita ei ole otettu huomioon.

Muutoksessa on rikostaustaisten ja muiden marginaalissa elävien kannalta myös joitakin haasteita, joita ei ole otettu huomioon. Kirjallinen hakemus sukupuolen vahvistamisesta on kaksivaiheinen ja siihen tulee kirjoittaa selvitys siitä, että kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Hakemus tulee vahvistaa aikaisintaan 30 päivän ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen tekemisestä. Monille jo pelkkä virastossa asioiminen, saati virallisten asioiden hoitaminen verkossa voi olla vaikeaa, esimerkiksi virallisen henkilöllisyystodistuksen tai verkkopankkitunnusten puuttuessa.

Palveluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt kokevat tavallista enemmän epäasiallista kohtelua ja väärinsukupuolittamista. Syyllistyn itsekin väärinsukupuolittamiseen, kun kerron asiakasinfossa olevani Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiserityisestä työstä. Asiakkaat saattavat ajatella minun olettavan heidän sukupuolensa. Vähemmistöstressi kun voi itsessään ajaa ihmisen katastrofiajatteluun, vaikka suoraa syrjintää ei yksilönä olisi kokenutkaan. He voivat ajatella, etteivät ole oikeutettuja palveluun, tai ettei se istu heidän tarpeisiinsa, koska jo palvelun nimi on sukupuolittava. Vaikka tukemme on suunnattu naisille ja työskentelytapamme huomioi päihde- ja rikosmaailman tuomat naiserityiset tarpeet, ei asiakkuutemme sulje ulos henkilöitä, joiden sukupuoli ei sovi kaksinapaiseen nainen-mies-jakoon.

Rikos- tai päihdetaustaisille seksuaali- tai sukupuolivähemmistöille ei ole olemassa palveluita, joissa keskustella omaan sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Palveluissamme on lisäksi yhä iso aukko rikos- ja päihdetaustaisille sateenkaari-ihmisille suunnatun yksilö- sekä vertaistuen kohdalla. Rikos- tai päihdetaustaisille seksuaali- tai sukupuolivähemmistöille ei ole olemassa palveluita, joissa keskustella omaan sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatuissa palveluissa rikos- ja päihdetaustainen saattaa kohdata asenteellisuutta, ja monissa ”tavan kansalle” kohdennetuissa palveluissa on reunaehtoja (päihteettömyys, sitoutuminen ryhmään tai tapaamisiin), joita rikos- tai päihdetaustainen henkilö ei välttämättä pysty täyttämään.

Rikostaustaisilla asiakkailla on tavallisesti haasteita palveluihin pääsyssä ja he ovat monesti väliinputoajia. Siksi tukea tarvitaan. Ja siksi myös rikos- ja päihdetaustaisten sateenkaari-ihmisten asioita tulisi nostaa esiin ympäri vuoden.

Se ei ole kapinallisuutta, että haluaa tulla sukupuolitetuksi oikein tai ei ollenkaan. Riemua ja kapinaa on se, että uusi translaki vihdoin hyväksyttiin. Riemua on se, että saa näkyä ja kuulua omana itsenään – ylpeydellä.

 

Lue Helsinki Priden 2023 tapahtumista täältä: Tapahtumat arkisto – Helsinki Pride Helsinki Pride 2023 nostaa esiin mm. sateenkaarevan asunnottomuuden VVA:n järjestämässä tapahtumassa ”Koditon, muttei asunnoton” 8.6. kello 14:30.