Tuettu asuminen – asumistaitojen ja elämänhallinnan opettelua

Mitä on tuettu asuminen? On huomattu, että pelkkä asunto ei aina riitä, vaan vapautuva tarvitsee tukea. Onhan vanki elänyt suljetussa vankilassa eristyksissä muusta yhteiskunnasta.

Tuetussa asumisessa on asunnon lisäksi tukena työntekijöitä, jotka auttavat siviilissä selviytymisessä. Tuettu asuminen voi edellyttää sitoutumista päihteettömyyteen tai se voi olla päihteet sallivaa asumista.

Tuettu asuminen voi tapahtua omassa, erillisessä vuokra-asunnossa tavallisessa kerrostalossa. Asunto voi sijaita myös isommassa asumisyksikössä, jossa on ainakin osan aikaa paikalla myös työntekijöitä.

Kunnat ja järjestöt eri puolilla maata tarjoavat tuettua asumista. Tuetun asumisen kautta on yleensä hyvät mahdollisuudet päästä kiinni itsenäiseen vuokra-asumiseen myöhemmin.

RETS-kodit

Rikoksettoman elämän tukisäätiön RETS-kodit tarjoaa tuettua asumista. Säätiöllä on yli 6o tukiasuntoa pääkaupunkiseudulla. Ne ovat tavallisissa kerrostaloissa olevia yksiöitä ja kaksioita.


“Tuetulla asumisella halutaan tukea asiakasta mielekkääseen ja esimerkiksi päihteettömään elämään. Tarkoituksena ei ole vahtia ja kontrolloida asiakkaan elämää, vaan tukea ja mahdollistaa elämänmuutosta, jonka vuoksi tuettuun asumiseen on hakeuduttu. Tarvittaessa asiakkaan tilannetta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mietitään niihin mahdollisia ratkaisuja.” – säätiön asumisohjaaja.

Miten pääsen tuettuun asumiseen

  • Ole ajoissa liikkeellä! Asuntoasia kannattaa ottaa puheeksi vankilan työntekijän kanssa, kun tehdään vapauttamissuunnitelmaa. Kannattaa kertoa suoraan, jos omaa asuntoa ei ole tiedossa.
  • Kun suunnitelmaa tehdään, voi pyytää, että saa käydä tutustumassa tuettuihin asumisvaihtoehtoihin. Tuettu asuminen sopii myös valvottuun koevapauteen.
  • Lyhyen tuomion kohdalla vapauttamisen valmistelu on tarpeen aloittaa heti.
  • Tuettuun asumiseen tarvitaan oman kotikunnan sosiaalityöntekijän arvio ja päätös. Asioiden järjestelyssä ja yhteydenpidossa kotikuntaan auttavat vankilan sosiaalityöntekijä, erityisohjaaja tai rikosseuraamusesimies.
  • On tärkeää olla ajoissa yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimistoon ja pyytää sieltä palvelutarpeen arviointia.
  • Suunnitelmaan voidaan ottaa muitakin selviteltäviä asioita, kuten velat, terveysasiat tai opiskelu.

“Timo ei enää ajattele liiaksi menneisyyttään ja sitä, millainen oli ennen. Timo kertoo oivaltaneensa, että hän on loppujen lopuksi ihan tavallinen mies.” – tuetun asumisen asiakas haastattelussa.

Mistä apua?

Tuettuun asumiseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä
RETS-kodit sosiaaliohjaajiin

Voit myös selvitellä oman kuntasi asumispalveluja ja reittejä niihin ottamalla yhteyttä
Vapautuvien asumisen asiantuntijaan