Tässä kerrotaan, mitä oppimisvaikeudet ja adhd ovat, ja mistä saa apua, jos epäilee itsellä olevan oppimisen pulmia. Lisäksi kerrotaan, miten adhd-tutkimukseen voi päästä.