Oppimisvalmennus

Oppimisvalmennus on ohjausta ja neuvontaa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Oppimisvaikeudet ja ADHD eivät liity älykkyyteen, laiskuuteen tai luonteen ominaisuuksiin. Niihin on saatavilla apua.

Mitä oppimisvaikeudet ovat?

Erilaiset oppimiseen liittyvät pulmat ovat hyvin tavallisia. Aikuisista jopa 20 prosentilla on jonkinlaista haastetta oppimisessa.

Erityisiä oppimisvaikeuksia on noin 10 prosentilla väestöstä. Erityisissä oppimisvaikeuksissa on kyse aivojen erilaisesta tavasta käsitellä tietoa. Niillä ei ole tekemistä henkilön älykkyyden, laiskuuden tai motivaation kanssa.

Tavallisimpia oppimisvaikeuksia ovat

 • kielelliset vaikeudet
 • lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet
 • hahmottamiseen liittyvät vaikeudet
 • matematiikkaan liittyvät vaikeudet
 • motoriset vaikeudet

Erityisten oppimisvaikeuksien lisäksi oppimista voivat hankaloittaa monet muut asiat. Esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat sekä erilaiset vammat ja sairaudet vaikuttavat oppimiseen.

Oppimisvaikeudet eivät rajoitu ainoastaan koulumaailmaan, vaan ne vaikuttavat ihmisen elämään usein kokonaisvaltaisesti. On tavallista, että oppimisvaikeudet hankaloittavat myös työelämässä ja arjessa pärjäämistä.

Mikä ADHD?

ADHD on kehityksellinen ja voimakkaasti perinnöllinen oireyhtymä. Oireet alkavat jo lapsuudessa ja ne voivat muuttaa muotoaan aikuistumisen myötä.

ADHD:n ydinoireet ovat:

 • tarkkaamattomuus
 • impulsiivisuus
 • yliaktiivisuus

Myös esimerkiksi muistiongelmat ja oman toiminnan ohjaamiseen liittyvät vaikeudet ovat tavallisia.

ADHD-oireet aiheuttavat monenlaista haittaa elämässä: ne vaikeuttavat usein opinnoissa ja työelämässä menestymistä, arjessa toimimista sekä ihmissuhteita.

ADHD:n rinnalla esiintyy myös tavallisesti oheissairauksia ja ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia, masennusta ja erilaisia riippuvuuksia.

Tutustu myös ADHD-käsikirjaan

Oppivan palvelut

Rikoksettoman elämän tukisäätiön Oppiva-toiminta tukee rikostaustaisia. Voit olla yhteydessä Oppiva-toimintaan esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Sinulla on oppimisen pulmia.
 • Epäilet ADHD:tä tai sinulla on jo diagnoosi.
 • Haluat tietää erilaisista koulutusvaihtoehdoista.
 • Oppimisvaikeudet hankaloittavat pärjäämistäsi arjessa, työssä tai opinnoissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Oppimisvalmennuksen asiantuntija
Anna Taavitsainen
050 4124 023
oppiva@krits.fi