Miten pääsee ADHD-tutkimuksiin?

Tässä kerrotaan, mikä on ADHD ja miten ADHD-tutkimuksiin voi hakeutua.

Mikä ADHD on?

ADHD on aivojen toimintaan liittyvä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Sen pääoireita ovat tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja ylivilkkaus. Muita tavallisia oireita ovat muistiongelmat ja oman toiminnan ohjaamiseen liittyvät vaikeudet.

ADHD-tyyppiset oireet voivat johtua myös monesta muusta asiasta, kuten stressistä tai päihteistä. Jos oireet ovat alkaneet jo lapsuudessa, voi kyseessä olla ADHD.

ADHD:n diagnosoi aina asiaan perehtynyt lääkäri.

Miten tutkimuksiin pääsee?

ADHD-tutkimuksiin voi hakeutua esimerkiksi oman terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin kautta. Tutkimuksiin voi hakeutua myös yksityislääkärin kautta.

Varsinaiset ADHD-tutkimukset tehdään usein erikoissairaanhoidossa.

Vankeusaikana kannattaa olla yhteydessä vankilan lääkäriin, jos epäilee ADHD:tä. Varsinaiset ADHD-tutkimukset tehdään Turun vankipsykiatrisessa sairaalassa.

Hyvä tietää tutkimuksista

ADHD-tutkimukset ovat usein melko perusteellinen ja pitkä prosessi, joten elämäntilanteen on hyvä olla sellainen, että tutkimuksiin pystyy sitoutumaan.

Ennen tutkimuksiin osallistumista vaaditaan usein päihteetön jakso, jotta tulokset olisivat luotettavia.

  • Tutkimuksiin voi hakeutua esimerkiksi terveyskeskuslääkärin, vankilalääkärin tai yksityisen lääkärin kautta.
  • Tarvittaessa henkilö lähetetään jatko-tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon.
  • ADHD-diagnoosi perustuu pääasiassa kliiniseen haastatteluun.
  • Joskus tarvitaan myös laboratoriokokeita tai neuropsykologisia testejä.
  • Lapsuuden ja nuoruuden ajan tapahtumista kerätään tietoa esimerkiksi koulutodistuksista, aiemmista sairauskertomuksista ja haastattelemalla läheisiä.

Mikäli kaipaat lisätietoa ADHD:stä tai tutkimuksiin hakeutumisesta, ota yhteyttä Rikoksettoman elämän tukisäätiön oppimivalmennuskoordinaattoriin.

Tutustu tästä ADHD-käsikirjaan