Naiserityinen työ

Rikoksettoman elämän tukisäätiön Naiserityinen työ tukee rikosseuraamuksesta pääkaupunkiseudulle vapautuvia tai vapautuneita naisia ammatilliseen sekä vertaisuuteen perustuvan keskustelutuen avulla. Toiminnassa vahvistetaan naisten minäkuvaa, muutosmotivaatiota ja mielenterveyttä, tuetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä rakennetaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia palvelujatkumoita rikosseuraamuksesta vapautuessa. Tukea tarjotaan myös sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisessa, viranomaisasioinnissa sekä etuuksien hakemisessa. Asiakkaaksi voi hakeutua kaikissa elämäntilanteissa ja tuki on maksutonta.

Naiserityisen työn tarkoituksena on rikosseuraamuksesta vapautuvien naisten kuntoutumisen jatkuminen

Naiserityisen työn tarkoituksena on rikosseuraamuksesta vapautuvien naisten kuntoutumisen jatkuvuuden turvaaminen ja yhteiskuntaan integroituminen rikosseuraamuksen jälkeen, naisten psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja elämäntilanteen vakauttaminen. Toiminta tekee myös rakenteellista vaikuttamis- ja verkostotyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten naiserityisen tiedon ja osaamisen lisäämiseksi sekä naisten palveluihin kiinnittymisen edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan yksilötyönä kasvokkain ja etänä pääkaupunkiseudulla.

Yksilötyöskentelyn sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • voimavarat, jaksaminen ja mielenterveyden edistäminen
 • minäkuvan ja itsetuntemuksen vahvistaminen
 • rikollisesta elämästä irtaantuminen
 • päihteiden käytön lopettaminen tai vähentäminen
 • seksuaalisuus ja sukupuoli
 • väkivalta ja turvallisuuden lisääminen
 • itselle tai muille haitallisen toiminnan tunnistaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen
 • tunteiden tunnistaminen ja tunnesäätely
 • läheis- ja perhesuhteet
 • mielekkään arjen suunnittelu ja rakentaminen
 • olosuhteet (mm. asuminen, toimeentulo, taloudenhallinta ja velka-asiat)
Naiserityinen työ tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Naiserityinen työ tekee tiivistä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden naiserityistä työtä tekevien toimijoiden kanssa. Olemme mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan Yhdessä Rikoksettomaan Elämään -verkostoissa, Naiserityisen työn verkostossa sekä RAILI-verkostossa. Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja meidät voi kutsua puhumaan esimerkiksi traumatietoisesta kohtaamisesta tai sukupuolisensitiivisestä työskentelystä.

Rikoksettoman elämän tukisäätiön Naiserityistä työtä rahoittaa STEA.

Yhteystiedot:

naiset@rets.fi
Koulutus- ja puheenvuoropyynnöt tai muut yhteydenotot:
sari.lonnberg@rets.fi.
Asiakastyö: ninni.lumme@rets.fi

Sari Lönnberg
vastaava asiantuntija
046 9220 447
sari.lonnberg@rets.fi

Ninni Lumme
sosiaaliohjaaja
046 9208 863
ninni.lumme@rets.fi

Christine Petäjä
kokemustyöntekijä
044 356 0048
christine.petaja@rets.fi

Naiserityinen työ Facebookissa RETS Naiserityinen työ | Facebook

Naiserityinen työ Instagramissa RETS Naiserityinen työ (@rets_naiserityinentyo) • Instagram-kuvat ja -videot

Olemme valtakunnallisen Naiserityisen työn verkoston jäsenenä. Lue lisää ja liity mukaan tästä

Lataa Naiset näkyviksi -hankkeen (2018-2021) tuottama opas ammattilaisille:

Katso lyhytdokumenttivideo Naiset näkyviksi -hankkeesta:

 

Äidin kirje lastensuojeluun (2023) on kirjoitettu yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön Lapsi- ja läheistyön sekä Naiserityisen työn kanssa, osana Kasper ry:n Vanhempien ääni lastensuojeluun -osallisuushanketta. Se perustuu äitien haastatteluihin.

Kuuntele kirje: