Oppiva-toiminta

Oppiva-toiminta antaa tietoa, tukea ja neuvontaa oppimisvaikeuksiin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaille ja ammattilaisille. Toiminta on valtakunnallista.

Mitä oppimisvaikeudet ovat?

Erilaiset oppimiseen liittyvät pulmat ovat hyvin tavallisia. Aikuisista jopa 20 prosentilla on jonkinlaista haastetta oppimisessa.

Erityisiä oppimisvaikeuksia on noin 10 prosentilla väestöstä, vangeista jopa puolella. Erityisissä oppimisvaikeuksissa on kyse aivojen erilaisesta tavasta käsitellä tietoa. Niillä ei ole tekemistä henkilön älykkyyden, laiskuuden tai motivaation kanssa.

Tavallisimpia oppimisvaikeuksia ovat:

 • kielelliset vaikeudet
 • lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet
 • hahmottamiseen liittyvät vaikeudet
 • matematiikkaan liittyvät vaikeudet
 • motoriset vaikeudet

Erityisten oppimisvaikeuksien lisäksi oppimista voivat hankaloittaa monet muut asiat. Esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat sekä erilaiset vammat ja sairaudet vaikuttavat oppimiseen.

Oppimisvaikeudet eivät rajoitu ainoastaan koulumaailmaan, vaan ne vaikuttavat ihmisen elämään usein kokonaisvaltaisesti. On tavallista, että oppimisvaikeudet hankaloittavat myös työelämää ja arjessa pärjäämistä.

Mikä ADHD?

ADHD on kehityksellinen ja voimakkaasti perinnöllinen oireyhtymä. Oireet alkavat jo lapsuudessa ja ne voivat muuttaa muotoaan aikuistumisen myötä.

ADHD:n ydinoireet ovat:

 • tarkkaamattomuus
 • impulsiivisuus
 • yliaktiivisuus

Myös esimerkiksi muistiongelmat ja oman toiminnan ohjaamiseen liittyvät vaikeudet ovat tavallisia.

ADHD-oireet aiheuttavat monenlaista haittaa elämässä: ne vaikeuttavat usein opinnoissa ja työelämässä menestymistä, arjessa toimimista sekä ihmissuhteita.

ADHD:n rinnalla esiintyy myös tavallisesti muita oheissairauksia ja ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia, masennusta ja erilaisia riippuvuuksia.

Vaikeuksista huolimatta oppimisvaikeudet ja ADHD eivät estä opiskelua tai elämässä menestymistä – etenkään silloin, jos niihin saa tukea.

Palvelut asiakkaille

Voit olla yhteydessä Oppivaan esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Sinulla on oppimisen pulmia.
 • Epäilet ADHD:ta tai sinulla on jo diagnoosi.
 • Haluat tietää erilaisista koulutusvaihtoehdoista.
 • Oppimisvaikeudet hankaloittavat pärjäämistäsi arjessa, työssä tai opinnoissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Palvelut ammattilaisille

Oppiva-toiminta tarjoaa seuraavia palveluja ammattilaisille:

 • Neuvontaa oppimisen haasteisiin liittyvissä kysymyksissä.
 • Oppimisvaikeuksiin ja ADHD:hen liittyviä koulutuksia.
 • Oppimisvaikeuksien tukeen ja tunnistamiseen liittyvää materiaalia.
 • Moniammatillisen oppimisvalmennustyön verkoston (OVA) koordinointi.

Lisäksi Oppiva koordinoi ammattilaisille avointa valtakunnallista Oppimisvalmennustyön verkostoa eli OVA-verkostoa, johon voi liittyä.

Tietoa oppimisen apuvälineistä

Oppimisen apuvälineet ovat välineitä, laitteita ja menetelmiä, jotka auttavat lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa sekä tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa.

Arki haltuun – apua neuropsykiatrisiin haasteisiin

Käsikirja sisältää tietoa mm. adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi.

Piirroskuva, jossa henkilö opiskelee

 

Oppiminen haltuun – tukea oppimisen haasteisiin

Oppiminen haltuun – apua oppimisen vaikeuksiin -opas esittelee lukijalle erilaisia oppimiseen liittyviä aihealueita sekä ohjaa häntä omien oppimisvalmiuksien pohtimiseen.

 

Yhteystiedot

Anna Taavitsainen
oppimisvalmennuksen asiantuntija
050 4124 023
anna.taavitsainen@rets.fi

Lyhyesti

 • Oppiva-toiminta on neuvontaa ja ohjausta, jos on rikostaustainen ja epäilee itsellä olevan oppimisvaikeuksia tai ADHD:tä.
 • Oppiva-toiminta neuvoo myös ammattilaisia, jotka työskentelevät rikostaustaisten kanssa.
 • Oppiva-toiminta koordinoi OVA-verkostoa.