Rangaistusajan suunnitelma – ransu

Jokaiselle vangille tehdään rangaistusajan suunnitelma eli ransu. Sen määrää vankeuslaki.

Ransua varten käydään läpi esimerkiksi vangin omat ajatukset, toiveet ja toimintakyky vankeusrangaistukseen liittyen.

Suunnitelmallinen rangaistusaika

Kun henkilö on tuomittu ehdottomaan vankeuteen, hänet kutsutaan ransun tekemistä varten yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Kutsu tapaamiseen tulee kirjeellä. Joskus ransu tehdään puhelinhaastattelun perusteella.

Jos vankeuteen tuomittua ei tavoiteta, häntä koskeva rangaistusajan suunnitelma tehdään asiakirjatietojen pohjalta. Samalla henkilölle määrätään ilmoittautumislaitos ja -päivä, eli kerrotaan, mihin vankilaan hänen on ilmoittauduttava ja milloin. Ilmoittautumismääräys postitetaan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

Jos tuomittu ei saavu vankilaan määrättynä ilmoittautumispäivänä, hänet etsintäkuulutetaan.

Tutkintavankien ransu laaditaan yleensä vasta sitten, kun tuomio on saanut lainvoiman ja henkilöstä on tullut vankeusvanki. Vankilan valintaan vaikuttavat vangin kotipaikka, vangin toiminta- ja kuntoutustarpeet sekä tarvittava laitosturvallisuuden taso.

Vankilan valintaan vaikuttavat asiat arvioidaan tarkan ohjeen mukaisesti. Arviointiperusteet ovat valtakunnallisesti samat eli samat kaikille vangeille joka vankilassa koko Suomessa. Ransu tehdään yhdessä vangin kanssa. Hän voi vaikuttaa ransun sisältöön keskustelemalla avoimesti.

Tuomitun kotipaikka otetaan vankilan valinnassa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vankila on ensisijaisesti samalla rikosseuraamusalueella, jossa tuomitun kotikunta on väestötietojärjestelmän mukaan tuomion aloitusvaiheessa.

Aina vanki ei pääse oman kotipaikkakunnan vankilaan. Suljetussa vankilassa ei ole aina tilaa uusille vangeille.

Avolaitossijoitus ei aina ole mahdollinen varsinkaan pidemmän tuomion alussa. Avolaitokseen sijoittamista edistävät esimerkiksi seuraavat seikat:

  • saapuminen vankilaan sovitusti ilman etsintäkuulutusta
  • rikkeetön tuomion suorittaminen suljetussa laitoksessa
  • rangaistusajan suunnitelman mukaiseen toimintaan osallistuminen
  • avolaitossijoitusta puoltavat lausunnot

Ransussa on myös yleisiä asioita ja tavoitteita, joihin rangaistusaikana pitää vaikuttaa. Näitä ovat useimmiten: työasiat, koulutus, päihdeongelman hoito ja rikosmyönteisen ajattelun vähentäminen.

Rangaistusajan suunnitelman etenemistä seurataan säännöllisesti vankeusaikana.

Tärkeää!

Ransu on henkilökohtaisesti sinulle ja sinun tarpeidesi pohjalta laadittu rangaistusajan suunnitelma. Voit itse vaikuttaa ransuun. Kysy ja keskustele avoimesti. Ransuun kannattaa paneutua huolellisesti jo heti sen alkuvaiheessa.

Huolehdi, että ransussa on mukana omat toiveesi. Huolehdi, että mukana ovat myös ne tavoitteet, joiden uskot auttavan sinua vankeusaikana ja elämässä sen jälkeen. Ole vankeusaikana oma-aloitteinen. Keskustele ransusta säännöllisesti oman rikosseuraamusesimiehesi kanssa.