Asunnon säilyttäminen vankeuden aikana

Vanki voi säilyttää vuokra-asunnon vankeuden ajan, jos pystyy maksamaan asumiskustannukset. Kelasta voi hakea asumistukea ja toimeentulotukea vuokraa varten. Asunnon voi myös vuokrata toiselle henkilölle vankeuden ajaksi.

Asumistuki ja toimeentulotuki

Kela voi myöntää asumistukea vangille, jonka tuomio on lyhyt. Vanki on asunut yksin vuokralla ennen vankeutta ja saanut silloin asumistukea. Asumistukia ovat yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki. Kela maksaa asumistukea tietyn ajan tuomion alusta.

Yleistä asumistukea maksetaan kuuden kuukauden ajan vankeusrangaistuksen tai tutkintavankeuden alkamisen alusta.

Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan kolmen kuukauden ajan vankeuden alusta, kuten muitakin eläke-etuuksia.

Asumistuki ei ole koko vuokran suuruinen. Asumistuen jälkeen vangin pitää maksaa vuokran omavastuuosuus. Jos vanki ei pysty maksamaan omavastuuosuutta, siihen voi hakea toimeentulotukea. Myös toimeentulotukea voi saada vuokranmaksua varten kuuden kuukauden ajan vankeuden alkamisen alusta.

Jos tuomion pituus on vain vähän yli puoli vuotta, vanki voi joskus saada perustoimeentulotukea koko tuomion ajan. Päätös tehdään jokaisen vangin kohdalla erikseen. Syynä poikkeavaan päätökseen voi olla esimerkiksi alkamassa oleva koevapaus tai asunnon säilyttäminen, koska henkilöllä on ollut aiemmin erityisiä vaikeuksia saada asuntoa.

Myös vangin kotikunta voi myöntää toimeentulotukea asumiskustannuksiin. Ensin tarvitaan Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Kun vanki vapautuu, hän voi saada asumistukea vasta vapautumiskuukauden tai koevapauden alkamiskuukauden alusta. Vangilla pitää olla asunto tiedossa ennen koevapauden alkua. Tämän asuntovaatimuksen takia voidaan koevapauteen pääsevän asumiskuluja huomioida toimeentulotuessa kuukautta ennen vapautumista.

Jälleenvuokraus ja alivuokraus

Asunnon voi myös antaa vuokralle vankeuden ajaksi. Vaihtoehtoja on kaksi: jälleenvuokraus ja alivuokraus.

Jälleenvuokraus tarkoittaa sitä, että asunto vuokrataan kokonaan toiselle henkilölle. Jälleenvuokrauksesta pitää tehdä kirjallinen sopimus. Lisäksi jälleenvuokrauksesta pitää ilmoittaa vuokranantajalle kirjallisesti. Ilmoitus tehdään viimeistään kuukautta ennen vuokraamista.

Jos vuokranantaja vastustaa jälleenvuokrausta, hänen pitää viedä asia tuomioistuimeen 14 päivän aikana siitä, kun hän on saanut ilmoituksen. Jälleenvuokrauksessa vastuu vuokranmaksusta sekä asunnon hoidosta ja kunnosta siirtyy jälleenvuokraajalle.

Alivuokraus tarkoittaa sitä, että nykyinen vuokralainen vuokraa korkeintaan puolet asunnosta toiselle henkilölle. Silloin hän on yhä kokonaan vastuussa vuokranmaksusta sekä asunnon hoidosta ja kunnosta.

Kuka saa vuokrata vuokra-asuntonsa eteenpäin?

Lain mukaan vuokralainen voi vuokrata asuntonsa eteenpäin korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Yleensä asunnon saa vuokrata silloin, jos vuokralainen muuttaa itse toiselle paikkakunnalle esimerkiksi työn, opintojen tai sairauden takia.

Vanki saa vuokrata asuntonsa eteenpäin vankeuden aikana, vaikka vuokra-asunto ja vankila olisivat samalla paikkakunnalla. Tästä on olemassa korkeimman oikeuden ennakkopäätös, jonka voit lukea täältä.