Vapaudessa suoritettavat rangaistukset

Vankilan ulkopuolella suoritettavia rangaistuksia kutsutaan nimellä yhdyskuntaseuraamukset.
Niitä ovat

 • yhdyskuntapalvelu
 • nuorisorangaistus
 • ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta
 • ehdonalaisen vapauden valvonta
 • valvontarangaistus

Yhdyskuntaseuraamuksia voi suorittaa ns. normaalissa elinpiirissä toisin kuin vankilassa. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen mahdollistaa sen, että henkilö voi jatkaa asumista omassa kodissaan, voi käydä työssä tai koulussa ja voi säilyttää perhesuhteensa.

“Yhdyskuntapalvelu kiinnitti minut yhteiskuntaan, mitä vankilassa olo ei olisi tehnyt”, vanhusten paikassa palvelunsa suorittanut Mikko totesi haastattelussa. Mikko pesi ikkunoita viikon verran, jonka jälkeen hän alkoi järjestää virikkeellistä toimintaa asukkaille. Mikko piti työstään niin paljon, että hän haluaa jatkossa työskennellä lähihoitajana. Sitä varten hän alkaa opiskella oppisopimuksella. Myös vanhukset olivat ”odottaneet sitä kivaa poikaa, joka lukee kirjaa”.

Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelussa tehdään valvonnan alaisena yleishyödyllistä, palkatonta työtä.

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita jos

 • rikoksesta tuomitaan enintään 8 kuukauden vankeusrangaistus,
 • syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun ja
 • syytetyn oletetaan suoriutuvan palvelusta.

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita myös ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena.

Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15–17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi.

Kestoltaan 4–12 kuukauden mittainen rangaistus koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä sekä työelämään perehtymisestä.

Valvonta tarkoittaa säännöllisiä ja tavoitteellisia käyntejä yhdyskuntaseuraamustoimistossa valvojan puheilla.

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt nuori voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan, jos sen katsotaan edistävän tekijän sosiaalista selviytymistä ja ehkäisevän uusia rikoksia.

Ehdonalaisen vapauden valvonta

Kun ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu vanki päästetään suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa, hänelle voidaan määrätä valvonta.

Valvontaan määrätään jos

 • vankeudesta suorittamatta jäävä osa on pidempi kuin yksi vuosi,
 • rikos on tehty alle 21-vuotiaana,
 • henkilö itse pyytää valvontaa tai
 • henkilö vapautuu valvotun koevapauden kautta ja on sitoutunut seksuaalirikosten uusimisen ehkäisemiseen tarkoitettuun lääkehoitoon.

Valvontarangaistus

“Pantarangaistuksena” tunnettu rangaistus tarkoittaa sitä, että tuomittu asuu kodissaan, mutta häntä valvotaan teknisin välinein ja muilla tavoin.

Tuomitulla on 10–40 tunnin viikoittainen pakollinen toimintavelvoite.

Valvontarangaistus sijoittuu ankaruudeltaan yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeuden väliin. Sillä korvataan osa lyhyistä, ehdottomista vankeusrangaistuksista ja se kestää enintään 6 kuukautta

Mikä on seuraamusselvitys?

Syyttäjä pyytää yhdyskuntaseuraamustoimistolta seuraamusselvitystä asiakkaasta ennen yhdyskuntaseuraamukseen tuomitsemista. Asiakas voi myös itse pyytää seuraamusselvityksen tekemistä.

Seuraamusselvityksessä selvitetään syytetyn soveltuvuus yhdyskuntapalveluun, arvioidaan syytetyn nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus, kartoitetaan nuoren (15–20-vuotiaat) elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan tai selvitetään valvontarangaistuksen tuomitsemisen kannalta merkityksellisiä seikkoja.

Lähde

Vapautuvien asumisen tuki -käsikirja

Tutustu myös näihin

Yhdyskuntaseuraamuksista Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla 

Juhan parempi tuomio
Helsinkiläinen Juha kunnosti maalinnoituksia Helsingin Maunulassa yhdyskuntapalveluna.

Rymy – ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu
Pääkaupunkiseudulla yhdyskuntaseuraamustaan suorittaville.

Nuorten toimintakeskus
Helsinkiläiset 15-29 -vuotiaat nuoret voivat suorittaa yhdyskuntapalvelua nuorten toimintakeskuksessa.

The Road from Crime
Dokumentissa Allan Weaver, skotlantilainen entinen vanki ja nykyinen ehdonalaisvalvoja esittää kysymyksen: ”Mitä voimme oppia vangeista, jotka ovat onnistuneet irrottautumaan rikollisuudesta ja päässeet kaidalle polulle?” Tekstitetty suomeksi.