Rymy – ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Mitä ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu on?

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestetään työtoimintaa Lapinlahden vanhan sairaalan ympäristössä puistonhoitotyönä. Työtoiminta voidaan järjestää myös Helsingin maa- ja merilinnoitusten puolustusasemilla. Työtoiminnassa kohdetta siivotaan ja raivataan esiin kasvillisuuden alta. Työ tehdään pääosin käsityönä perinnemaisemahoidon menetelmin ulkona rauhallisessa ympäristössä. Ympäristönhoito, sosiaaliohjaus ja vertaistuki ovat RyMyssä olennaisessa osassa.

RyMyssä toimivat sekä vastaava sosiaaliohjaaja että työvalmentaja, jotka ohjaavat työn ohessa käytäviä keskusteluja, kannustaen ja esimerkkinä toimien. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja ja työvalmentaja toimivat asiakkaiden tukena varsinaisten yhdyskuntapalvelutuntien ulkopuolella.

RyMy tekee yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa, ja yhdyskuntapalvelun suorittajilla on mahdollisuus suorittaa osaamispassia Piha-ja ulkoalueiden hoitamisen opintokokonaisuudessa (20osp). Ryhmämuotoista yhdyskuntapalvelua tehdään yhteistyössä työkohteet tarjoavan Helsingin kaupungin sekä toiminnan rahoittavan Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Työtoimintaa luonnossa

Toiminnan tavoitteena on parantaa päihdeongelmasta kärsivien asiakkaiden mahdollisuuksia suorittaa rikosseuraamuksensa vapaudessa vankeusrangaistuksen sijaan sekä ehkäistä rikos- ja vankilakierteen jatkumista.

Tekemällä oppiminen, oman kädenjäljen näkeminen ja onnistumisen kokemukset ympäristö hoitotyössä edistävät osallistujien työelämävalmiuksia. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa tuetaan asiakasta yhdyskuntaseuraamuksen jälkeiseen elämään muun muassa ohjaamalla viranomaisasioinnissa ja muissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä pohtimalla yhdessä kuntoutumisen ja oman elämän tavoitteita.

Taustaa

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun taustalla on ESR-rahoitteinen Maalinnoitus-hanke. Toimintamalli on kuvattu mm. Innokylässä. Hanke oli vuonna 2017 mukana Hyvä sosiaalialan käytäntö sekä Terve-SOS -kilpailujen finaaleissa.

Toiminta ja tavoitteet ja esiselvitysraportti (pdf)

Yhteystiedot

Timo Miettinen
työvalmentaja
050 5166 306
timo.miettinen@rets.fi