Kysy luotettavalta aikuiselta

Nuori voi saada apua RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyön työntekijöiltä ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta. Se on järjestänyt myös Helsingissä vertaistukiryhmiä nuorille, joiden vanhempi tai muu läheinen suorittaa rikosseuraamusta.

Helsingin ev. lut. seurakuntien erityisnuorisotyö Snellu tarjoaa tukea helsinkiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen läheisen vankeuden aikana ja sen jälkeen.
www.snellu.info

Voikukkalapset ry tukee vankeusrangaistusta suorittavien lapsia. Yhdistys järjestää nuorille toimintaa. Nuori tai muu perheenjäsen voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, Instagramin tai Facebookin kautta.
www.voikukkalapset.fi

https://www.instagram.com/voikukkalapset/