Mistä saan apua siviiliasioiden hoitamiseen?

Mistä vanki saa apua siviiliasioiden hoitamiseen, kun hän on vankilassa? Millaista apua ja tukea vapautunut voi saada siviilissä?

Siviiliasioiden hoitaminen vankilassa

Vankilassa siviiliasioiden eli vankien omien asioiden hoitamisessa auttavat sosiaalityön erityisohjaajat.

Rikosseuraamusesimiehiltä voi myös kysyä neuvoa. He tekevät vangille rangaistusajan suunnitelman ja vapauttamissuunnitelman.

Myös vartijoilta voi aina kysyä apua.

Mikä on vapauttamissuunnitelma?

Vankeuslaki määrää, että jokaiselle vangille tehdään vapauttamissuunnitelma. Suunnitelma tehdään hyvissä ajoin ennen vapautumista.

Vankilan sosiaalityöntekijä arvioi vapautumissuunnitelmaa varten, miten hyvin vapautunut todennäköisesti pärjää siviilissä. Millaista tukea tai millaisia palveluja hän tarvitsee?

Palvelut järjestetään yhdessä eri tahojen kanssa. Näitä tahoja ovat vangin kotikunnan sosiaali-, terveys-, asunto- ja työvoimaviranomaiset sekä muut viranomaiset. Yhteistyötä tehdään myös yksityisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

Siviiliasioiden hoitaminen valvonnassa ehdonalaisessa vapaudessa

Vanki voidaan määrätä valvontaan ehdonalaisessa vankeudessa. Silloin apua siviiliasioiden hoitamiseen saa yhdyskuntaseuraamustoimistosta.

Siviiliasioiden hoitaminen sosiaalihuollon asiakkaana

Omatyöntekijä auttaa sosiaalihuollon asiakasta siviiliasioiden hoidossa.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon asiakas voi saada omatyöntekijän. Omatyöntekijä auttaa esimerkiksi tukipalvelujen järjestämisessä.

Vankilasta vapautuva voi tarvita tukea esimerkiksi asuntoon, päihdehoitoon tai toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Vapautuvalle tehdään silloin tuen tarpeen arviointi ja oma asiakassuunnitelma. Hänelle määrätään myös omatyöntekijä.

Lain mukaan näistä annettavista palveluista pitää tehdä päätös, joka on valituskelpoinen. Palvelut pitää myös järjestää kolmen kuukauden aikana siitä, kun niitä on pyydetty sosiaalihuollosta.